BIP
« powrót 23 czerwca 2017

XLIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

XLIV SESJA RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

CZĘŚĆ I

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XLIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIII sesji Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 r.
 11. Dyskusja.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 

 

CZĘŚĆ II

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/12664

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            

                                                                                                            Jan Szczerbań

« powrót Drukuj

Czytaj również: