BIP
« powrót 18 sierpnia 2017

XLVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

XLVI SESJA RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV i XLV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
 6. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. za 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania po konsultacjach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/13328

 

                                                                              Przewodniczący

                                                                                Rady Powiatu

                                                                                Jan Szczerbań

« powrót Drukuj

Czytaj również: