BIP
« powrót

Komisja Budżetu i Rozwoju

2017-12-08

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 08 grudnia 2017 r. (piątek) 
o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 rok.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 
2018-2030.
3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące.
« powrót Drukuj

Czytaj również: