« powrót

V Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego

2019-01-11

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję V SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
  4. Wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Komunikaty.
  8. Zakończenie obrad.

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/34709

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            

                                                                                                            Jan Szczerbań

« powrót Drukuj

Czytaj również: