« powrót

IX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

2019-04-25

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję IX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.Realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o.
6.Pozyskiwanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014 - 2020 na rzecz Powiatu Jarocińskiego.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Powiatu Jarocińskiego.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Mirosława Drzazgi.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2018 rok.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2019 roku.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
20.Interpelacje i zapytania radnych.
21.Wnioski i oświadczenia radnych.
22.Wolne głosy i wnioski.
23.Komunikaty.
24.Zakończenie obrad.
 

 Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/45887

  

  Przewodniczący

  Rady Powiatu

                                                                                                            

  Jan Szczerbań

 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: