« powrót

XI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

2019-05-30

XI SESJA RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO została zwołana na dzień 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad IX i X sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
6.Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2018 rok i I półrocze 2019 roku.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu jarocińskiego, od dnia 1 września 2019 r.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Komunikaty.
15.Zakończenie obrad.
Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/49179

Przewodniczący

Rady Powiatu            

Jan Szczerbań

« powrót Drukuj