« powrót

XIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

2019-06-26

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5.      Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020.

Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r.
Dyskusja.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
18.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Janusza Krawca, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Panią Lidię Czechak, Starostę Jarocińskiego.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.”
21.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

22.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin

23.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin

24.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, ul. Kościuszki 31

25.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1

26.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2

27.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19

28.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19

29.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1

30.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2

31.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19

32.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego im. UNICEF wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21

33.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030

34.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.

35.  Interpelacje i zapytania radnych.

36.  Wnioski i oświadczenia radnych.

37.  Wolne głosy i wnioski.

38.  Komunikaty.

39.  Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/52868

 

 Przewodniczący

Rady Powiatu            

Jan Szczerbań

« powrót Drukuj

Czytaj również: