otwórz widżet facebooka

AZBEST – dofinansowanie 2020

Dodano 16 stycznia 2020, wpis archiwalny AZBEST – dofinansowanie 2020

AZBEST – DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji w roku 2020 na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacja wyrobów zawierających azbest.

Wzór wniosku można pobrać w linku poniżej lub w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Wnioski można składać od 3 lutego 2020 r. do 28 lubego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 11).

Przedmiotowe dotacje udzielone są w oparciu o „Zasady udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”, które stanowią załącznik do uchwały nr XV/122/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1 grudnia 2015 r. poz. 7428).

Pliki do pobrania:

wniosek

uchwała Rady

 

AZBEST – DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje o planowanej realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020”, przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Warunkiem ubiegania się o wykonanie usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest jest złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 11), w terminie od 3 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.

Zasady realizacji ww. zadania określa Regulamin przyjęty załączoną poniżej uchwałą Zarządu Powiatu Jarocińskiego.

Pliki do pobrania:

wniosek

uchwała Zarządu

×