otwórz widżet facebooka

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarocińskiego za rok 2022

Dodano 26 maja 2023, wpis archiwalny Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarocińskiego za rok 2022

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków nadzoru rady powiatu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, rada powiatu ocenia pracę organu wykonawczego na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego.

W czwartek 25 maja 2023 roku odbyła się LXVIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego.

Najważniejszymi punktami porządku obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2022 rok. Przed udzieleniem absolutorium Rada Powiatu zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w poprzednim roku i podstawą do debaty Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.

Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok to był kolejny punkt w kierunku udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok przedstawił Skarbnik Powiatu pan Jacek Jędrzejak.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu, o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok i o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarocińskiego, przystąpiono do głosowania.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego w składzie:

Lidia Czechak – Starosta

Katarzyna Szymkowiak – Wicestarosta

Mariusz Stolecki – Członek Zarządu

otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu Powiatu Jarocińskiego w 2022 roku.

18 radnych głosowało „za”, jeden radny „wstrzymał się” od głosu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2022 rok

Pliki do pobrania

×