otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Podsumowanie ostatniej "Białej Niedzieli"

Blisko 150 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych, które 24 września w ramach „Białej Niedzieli” już po raz drugi zorganizował jarociński szpital. To druga taka akcja w ciągu ostatnich miesięcy. Pierwsza odbyła się w czerwcu i cieszyła się równie dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu. Współorganizatorem „Białej Niedzieli” był Powiat Jarociński, który dofinansował badania z własnego budżetu.

25 września 2017
Informacje ogólne

Odsłonięcie tablicy pamięci

24 września w Poznaniu odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Polakom prześladowanych i wymordowanych w ZSRR w okresie międzywojennym. Na zaproszenie Wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna w uroczystości wziął udział m.in. Wicestarosta Mirosław Drzazga.

25 września 2017
Inwestycje w powiecie

Planowane remonty dróg

Powiat Jarociński wystąpił z wnioskami o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, dwóch zadań dotyczących przebudowy dróg na terenie powiatu jarocińskiego.

25 września 2017
Informacje ogólne

Nagroda Główna WTK 2017

Celem Nagrody jest promowanie osób i instytucji zasłużonych dla kultury Wielkopolski. Nominacje oraz Nagroda mają charakter honorowy. Kandydatury wraz z uzasadnieniem prosimy zgłaszać do 30 października 2017. (ostateczna data wpływu) pocztą tradycyjną oraz elektroniczną (wymagane obie formy zgłoszenia) na adres biura Zarządu WTK. Zgłoszenie można również dostarczyć osobiście do biura WTK.

21 września 2017
Informacje ogólne

Komunikat Urzędu Skarbowego

W dniu 10 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 08.09.2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r., poz. 1726).

21 września 2017
Informacje ogólne

Wielkopolski Festiwal Rzemiosła - Pleszew

W Pleszewie w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych przy ul. Poznańskiej 36, w dniu 22 września 2017 odbędzie się Wielkopolski Festiwal Rzemiosła.

20 września 2017
Informacje ogólne

Wiązanki pod Krzyżem Martyrologii

18 września w dzień po przypadającej 78. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, przedstawiciele władz powiatu, organizacji kombatanckich, rodzin osób zesłanych, organizacji społecznych i związkowych złożyli kwiaty pod Krzyżem Martyrologii w Jarocinie, oddając w ten sposób hołd ofiarom prześladowań stalinowskich. O wydarzeniach z września 1939 roku oraz o losie Sybiraków opowiadała prowadząca całą uroczystość pani Maria Biadaszkiewicz.

18 września 2017
Informacje ogólne

78 rocznica napaści na Polskę

W Poznaniu w dniu 17 września br. podczas organizowanych przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna wojewódzkich obchodów w 78. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę zebrali się pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru zaproszeni Kombatanci, przedstawiciele służb, harcerze, delegacje i mieszkańcy Poznania. W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele władz Powiatu jarocińskiego: Mirosław drzazga, Stanisław Martuzalski i Jan Szczerbań.

18 września 2017
Inwestycje w powiecie

Jedna z największych inwestycji

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Jarocinie będzie wiązała się z przeniesieniem oddziału wewnętrznego w inne miejsce. To konieczne ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, jak imożliwość swobodnego działania wykonawców. Firma, która wygrała przetarg zobowiązała się, że koniec robót nastąpi po 11 miesiącach od momentu wejścia na plac budowy

18 września 2017
Informacje ogólne

Warto wiedzieć - wnioski do budżetu

Zarząd Powiatu w Jarocinie przystępuje do prac związanych z opracowaniem budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2018.

13 września 2017
Informacje ogólne

Konferencja w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

11 września w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie ministra Andrzeja Adamczyka z wojewodami i starostami z terenów objętych skutkami nawałnic, które przeszły nad Polską w sierpniu br. Z terenu Wielkopolski w spotkaniu wziął udział Wojewoda Zbigniew Hoffmann i Wicestarosta Mirosław Drzazga.

13 września 2017
Informacje ogólne

Wiemy więc działamy

2-go października br. w Jarocinie odbędzie się konferencja z udziałem Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Konferencja została zorganizowana dzięki staraniom Starosty Teodora Grobelnego i Jana Grześka, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

13 września 2017
×