otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Złożyli kwiaty w Bielejewie

Delegacja Powiatu Jarocińskiego na czele ze starostą jarocińskim Mikołajem Szymczakiem oraz przedstawiciele Gminy Jaraczewo uczcili 68. rocznicę wyzwolenia Ziemi Jarocińskiej oddając hołd pod obeliskiem w Bielejecie.  Obelisk upamiętnia krwawą potyczkę między ukrywającymi się żołnierzami niemieckimi a polskimi siłami porządkowymi z Mieszkowa, która miała miejsce 31 stycznia 1945 roku w lesie między Osiekiem a Bielejewem. Trzech zabitych Mieszkowian pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym.

31 stycznia 2013
Informacje ogólne

Lekcje Europejskie na półmetku

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Jarocinie przeprowadzają Lekcje Europejskie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do końca lutego przeszkolą ponad 300 uczniów z powiatów: jarocińskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, śremskiego, średzkiego oraz krotoszyńskiego.

30 stycznia 2013
Informacje ogólne

W rocznicę wyzwolenia

24 stycznia 1945 roku wojska radzieckie wkroczyły do Jarocina, dla mieszkańców Ziemi Jarocińskiej skończył się czas kilkuletniego terroru hitlerowskiego. W 68. rocznicę tych wydarzeń, ku czci walczących o niepodległość w trakcie II wojny światowej włodarze powiatu – starosta Mikołaj Szymczak i wicestarosta Mirosław Drzazga oraz delegacje samorządu gminnego i organizacji kombatanckich, w asyście żołnierzy jarocińskiej jednostki wojskowej złożyli kwiaty i zapalili znicze w  Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich na cmentarzu w Jarocinie.

24 stycznia 2013
Informacje ogólne

Pamięć o powstańcach

Dziś mija 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, największego w historii Polski zrywu narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W walkach o niepodległość uczestniczyli również mieszkańcy Ziemi Jarocińskiej. Do dziś na terenie powiatu jarocińskiego zachowało się 11 grobów powstańców styczniowych. Z inicjatywy włodarza powiatu dziś na wszystkich złożono kwiaty i zapalono znicze. Starosta Mikołaj Szymczak i wicestarosta Mirosław Drzazga złożyli kwiaty i zapalili znicze przy grobach powstańców w Jarocinie, Siedleminie, Wilkowyi i Radlinie.

22 stycznia 2013
Informacje ogólne

Zgłoś propozycję do "Krajowej Listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął nabór wniosków o wpis na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. O wpis lokalnych tradycji związanych z Ziemią Jarocińską będzie zabiegał starosta jarociński Mikołaj Szymczak.

18 stycznia 2013
Informacje ogólne

Mieszkańcy za powiększeniem powiatu

Podczas przeprowadzonych przez jarocińskie starostwo konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jarocińskiego, mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za powiększeniem powiatu jarocińskiego o 4 działki o łącznej powierzchni 0,8415 ha. Zmiana granic wywołana została prośbą jednego z mieszkańców Mieszkowa, który przynależał do obrębu ewidencyjnego Wolica Pusta w gminie Nowe Miasto.  Zmiana granicy powiatu będzie możliwa z dniem 1 stycznia 2014 roku.

17 stycznia 2013
Informacje ogólne

Będą szacować nieruchomości pod obwodnicę Jarocina

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Starostę Jarocińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wartości nieruchomości przeznaczonych pod budowę obwodnicy Jarocina. W tym celu wojewoda powoła rzeczoznawcę majątkowego, który określi wartość przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Jednocześnie wojewoda zawiadomił, że „z uwagi na czasochłonne czynności postępowania administracyjnego, podejmowane w sprawie o ustalenie odszkodowania, takie jak konieczność powołania rzeczoznawcy majątkowego, dokonania wyceny nieruchomości oraz na znaczną ilość prowadzonych w tym zakresie postępowań”  termin załatwienia sprawy przedłużony został do 30 kwietnia 2013 roku.

17 stycznia 2013
Informacje ogólne

Klikasz i oglądasz mapę

Zasoby geodezyjne jarocińskiego starostwa są już dostępne w Internecie. Można je przeglądać nie wychodząc z domu, tylko klikając na baner zamieszczony na stronie www.powiat-jarocinski.pl.

16 stycznia 2013
Informacje ogólne

Dołożyli do ratowania życia dzieci i godnej opieki dla seniorów

Grupa samorządowców i urzędników powiatu jarocińskiego wsparła tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotą 5 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na ratowanie życia dzieci i godną opiekę seniorów.

15 stycznia 2013
Informacje ogólne

Więcej na konserwację rowów melioracyjnych

20 tys. zł przeznaczył samorząd Powiatu Jarocińskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2012 roku. Pozwoliło to na zwiększenie zakresu prac konserwacyjnych wykonywanych na rowach melioracyjnych. Dotacje otrzymały spółki wodne z terenu wszystkich gmin powiatu jarocińskiego: Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie, Gminna Spółka Wodna w Jarocinie, Gminna Spółka Wodna w Kotlinie, Gminna Spółka Wodna w Żerkowie.

15 stycznia 2013
Informacje ogólne

Powiat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

300 jaj, 36 margaryn, 11 kg cukru, 9 kg mąki, 36 dżemów, 6 proszków do pieczenia, 23 cukry waniliowe i blisko 4 litry galaretki wykorzystano do upieczenia Wielkiego Biszkoptu Orkiestrowego, który był licytowany podczas wczorajszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie. Właścicielem tortu został Przemysław Musielak, który reprezentując Zarząd Powiatu w Jarocinie zaoferował najwyższą kwotę podczas licytacji – 500 zł.

14 stycznia 2013
Informacje ogólne

Zmarł prof. Michał Kulesza

Zmarł prof. Michał Kulesza, wybitny prawnik, szef Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, znany przede wszystkim, jako twórca podwalin prawnych pod rozwój demokracji lokalnej. Był współautorem obu reform samorządowych – tej  z 1990 roku, która wprowadziła do ustroju Polski gminy, i tej z 1998 roku, w wyniku której powstały powiaty i województwa samorządowe. Zawsze też bronił powiatów, jako centrów polityczno-administracyjnych.

zdjęcie: www.rp.pl

 

14 stycznia 2013
×