otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Pamiętali o Katyniu

13 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego uczczono także w Jarocinie. Wieńce pod tablicą ofiar stalinizmu złożyli kombatanci, służby mundurowe oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy na czele ze starostą jarocińskim Stanisławem Martuzalskim oraz przewodniczącym Rady Powiatu Jarocińskiego Zygmuntem Meisnerowskim. Po złożeniu kwiatów samorządowcy zaprosili kombatantów na spotkanie przy ciastku i kawie, by wspólnie uczcić  przypadajacy 15 kwietnia Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

15 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Odeszli zbyt szybko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim i śmierci ponad 20 niewinnych osób. W poczuciu wielkiej odpowiedzialności władze Powiatu Jarocińskiego i pracownicy Starostwa Powiatowego w Jarocinie solidaryzują się z rodzinami i przyjaciółmi tragicznie zmarłych. Łącząc się w głębokim smutku i żalu, z wyrazami kondolencji, przekazujemy słowa otuchy i pocieszenia.
Ciągle uczymy się kochać ludzi, tak szybko i tak nagle od nas odchodzących.

14 kwietnia 2009
Informacje ogólne

W trosce o środowisko

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie wesprze stały punkt zbiórki tzw. odpadów problemowych. Przedsięwzięcie związane z selektywnym gromadzeniem odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, odpadów wielkogabarytowych, opon, gruzu realizowane będzie przez „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie. Dofinansowanie zadania w kwocie 10 tys. zł zatwierdziła Rada Powiatu Jarocińskiego podejmując na marcowej sesji uchwałę zmieniającą „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie na 2009 rok”. Projekt ma charakter ponadgminny, mieści się w zakresie finansowania objętym ustawą Prawo ochrony środowiska, a także jest ujęty w planach gospodarki odpadami poszczególnych szczebli, jako zadanie związane z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów (również niebezpiecznych) – argumentuje wicestarosta Przemysław Musielak.

09 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Nowa dyrektor biblioteki

Od 1 kwietnia 2009 roku funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin pełni Agnieszka Borkiewicz. Stanowisko objęła po wieloletnim dyrektorze miejskiej biblioteki Wiesławie Siecińskim. Z najlepszymi życzeniami do nowej pani dyrektor pospieszył starosta Stanisław Martuzalski. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat dalszej współpracy związanej z powierzeniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  Jarocin   obowiązków prowadzenia powiatowej biblioteki.

09 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Rocznica urodzin generała

8 kwietnia 2009 roku władze powiatu i gminy Jarocin wspólnie z uczniami szkół: im. Generała Taczaka w Mieszkowie oraz Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi uczciły 135. rocznicę urodzin generała Stanisława Taczaka składając kwiaty i oddając hołd pod pomnikiem pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie.

09 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Szkolenie dla pedagogów

Dyrekcja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie serdecznie zaprasza pedagogów i dyrektorów szkół na kolejne spotkanie w ramach cyklu szkoleniowego z zakresu interwencji kryzysowej. Przedmiotem najbliższego szkolenia, które zaplanowano na 17 kwietnia 2009 roku, będzie ryzyko samobójstw.

08 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2009 roku na terenie powiatu jarocińskiego

4 maja rozpocznie się na terenie powiatu jarocińskiego tzw. kwalifikacja wojskowa.  Przed Powiatową Komisją Lekarską stawią się mężczyźni urodzeni w 1990 roku. Wzywane również będą osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. 

08 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Sport i "swojskie jadło"

1 kwietnia 2009 roku na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Jarocinie odbył się Dzień Sportu. Do rywalizacji w zawodach przystąpili uczniowie „Dwójki” oraz zaprzyjaźniona młodzież z Białorusi, która w tym czasie gościła w Jarocinie.

08 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Wymiana polsko - białoruska

Przełamywanie barier komunikacyjnych, uprzedzeń i stereotypów oraz nauka tolerancji wobec osób reprezentujących odmienną kulturę przyświecały międzynarodowym warsztatom zorganizowanym dla młodzieży z Polski i Białorusi. Na przygotowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy samorządu Powiatu Jarocińskiego i Obwodu Stołbce, pozyskano dotację w wysokości ponad 8,5 tys. Euro.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Szkolenie dla rolników i przedsiębiorców

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarocinie serdecznie zaprasza rolników i przedsiębiorców (zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców) na szkolenie, które odbędzie się 8 kwietnia 2009 roku o godz. 1030 w sali Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie (ul. Wrocławska 53). Spotkanie będzie dotyczyło trzech Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na które w najbliższym czasie będzie prowadzony nabór wniosków:
  1. Działanie 1.5 Modernizacja gospodarstw rolnych.

  2. Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  3. Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Spotkanie poprowadzi pracownik Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z Poznania.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Zaktualizowana strategia

Opracowana siedem lat temu Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 – 2011 poddana została aktualizacji. Radni powiatowi pozytywnie ustosunkowali się do zmian, które przygotował zespół pod kierunkiem Andrzeja Dworzyńskiego, członka zarządu powiatu. Jak podkreślają samorządowcy opracowany w obecnym kształcie dokument odzwierciedla najważniejsze zadania, jakie powiat zamierza zrealizować.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Więcej na inwestycje

Bardzo ambitny, ale realny do wykonania budżet – tak ocenia tegoroczny plan finansowy powiatu Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Meisnerowski.

02 kwietnia 2009
×