otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Komitet Obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny Światowej

W 2009 roku przypada 70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Starosta Stanisław Martuzalski, przychylając się do inicjatywy Jana Jajora – historyka i regionalisty, zainaugurował powołanie Honorowego Komitetu Obchodów Rocznicowych. Propozycję wstąpienia do komitetu przyjęli burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu. 23 marca odbędzie się pierwsze robocze spotkanie komitetu, do pracy w którym poproszeni zostaną także przedstawiciele lokalnych organizacji i szkół. Zadaniem Komitetu będzie opracowanie programu i koordynacja wydarzeń związanych z tegorocznymi obchodami.

Propozycje do kalendarza obchodów można składać w Kancelarii Starosty (tel. 0-62 747 58 38, kancelaria@powiat-jarocinski.pl)

11 marca 2009
Informacje ogólne

Szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jarocinie organizuje cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej. Do współpracy włączyło się Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz urzędy gmin z terenu powiatu wraz z Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem szkoleń jest przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznego działania w różnych sytuacjach kryzysowych – informuje Lidia Kalinowska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie.

11 marca 2009
Informacje ogólne

Spotkanie włodarzy gmin i powiatu

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie włodarzy gmin i powiatu jarocińskiego. Poza omówieniem bieżących spraw dotyczących koordynacji działań i współpracy samorządów, rozmawiano m.in. o kontynuacji rozpoczętego przez powiat projektu oznaczania grobów Powstańców Wielkopolskich Wielkopolskimi Krzyżami Powstańczymi oraz o możliwości współfinansowania zakupu sprzętu medycznego dla jarocińskiego szpitala.

10 marca 2009
Informacje ogólne

Nowe pracownie w "Dwójce"

60 tysięcy złotych kosztowało uruchomienie trzech pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. „Dwójka” wzbogaciła się o pracownię elektryczno – elektroniczną, mechaniczną oraz ekonomiczną. Koszt urządzenia sal i zakupu pomocy w dużej mierze był możliwy dzięki wsparciu finansowemu budżetu powiatu jarocińskiego. Część środków szkoła pozyskała z banku PKO BP S.A., który wsparł finansowo funkcjonowanie pracowni ekonomicznej. Do doposażenia pracowni elektronicznej dołożyła się Rada Rodziców.

09 marca 2009
Informacje ogólne

Powiat oferuje 140 tys. zł

Za kilka dni, 11 marca, upłynie termin składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jarocinie mogą przystąpić organizacje pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne nadzorowane lub prowadzone przez samorząd terytorialny. Na realizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych samorząd przeznaczył 140 tys. zł. Komisja konkursowa pod przewodnictwem wicestarosty Przemysława Musielaka ogłosi wynik konkursu do 25 marca.

06 marca 2009
Informacje ogólne

Najlepsi i najpopularniejsi

Rozstrzygnięto plebiscyt na najlepszego i najpopularniejszego sportowca Ziemi Jarocińskiej w 2008 roku. Największą popularnością wśród czytelników „Gazety Jarocińskiej” cieszył się  Jakub Osuch z Victorii Jarocin. Laureat został uhonorowany przez władze powiatu jarocińskiego markowym sportowym zegarkiem.

06 marca 2009
Informacje ogólne

Nowe plany komisji rady

Ambitne założenia narzucili sobie samorządowcy powiatowi zatwierdzając plany pracy stałych komisji rady na rok 2009. Radni uchwali także plan kontroli Komisji Rewizyjnej, przed którą w tym roku ogrom pracy. Po przeanalizowaniu wykorzystania środków przez Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, kontrolą objęty zostanie Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie przebiegu realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych. Na wrzesień zaplanowano kompleksową inspekcję Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Radni sprawdzą dostępność i poziom świadczeń oraz gospodarowanie mieniem i gospodarkę finansową. W 2009 roku członkowie komisji rewizyjnej skontrolują także realizację zadań i wykorzystanie środków przez kluby sportowe dotowane przez powiat oraz wykorzystanie środków na delegacje służbowe oraz wyjazdy służbowego samochodu starostwa.

04 marca 2009
Informacje ogólne

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Rada Powiatu Jarocińskiego przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zatwierdzenie dokumentu umożliwia budowanie na terenie powiatu zintegrowanego systemu pomocy społecznej i pozyskiwanie środków z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych na realizację zadań określonych w strategii. Podstawowym warunkiem wdrażania strategii jest dobra współpraca samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu i włączających się w jej realizację.

03 marca 2009
Informacje ogólne

VII Regionalne Zawody Chemiczne

Dwoje uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie znalazło się w gronie najlepszych chemików w regionie. Izabela Koch zajęła trzecie miejsce, a Łukasz Praczyk - czwarte miejsce w VII Regionalnych Zawodach Chemicznych, które odbyły się 10 lutego 2009 roku. Jarociński „ogólniak” pełnił rolę gospodarza tegorocznej edycji konkursu, a pracami organizacyjnymi kierowała nauczycielka chemii Irena Ratajczak. W zawodach udział wzięły reprezentacje pięciu powiatów, a dziewięciu szkół: z I LO i IV LO w Kaliszu, z I LO w Kępnie, z LO i ZSP nr1 w Krotoszynie, z II LO i III LO w Ostrowie, z I LO i SLO w Jarocinie (razem 22 osoby). Zawodnicy mieli do rozwiązania pięć zadań problemowych z różnych działów chemii. Maksymalną ilość punktów i zarazem pierwsze miejsce zdobyła Karolina Grześkowiak z II LO w Ostrowie, drugie miejsce Dawid Kamiński (I LO Kalisz) i Mateusz Chwołka (I LO Kępno), trzecią lokatę zajęła Izabela Koch (I LO Jarocin), a czwartą Łukasz Praczyk (I LO Jarocin) i Martyna Maćkowiak (II LO Ostrów). Fundatorem nagród i dyplomów było Starostwo Powiatowe w Jarocinie. W przyszłym roku organizatorem zawodów chemicznych będzie powiat krotoszyński.

02 marca 2009
Informacje ogólne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą Funduszom Europejskim w Wielkopolsce

Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Jarocinie informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs dla wszystkich osób, które w okresie od 30 kwietnia 2008 roku do 16 października 2009 roku broniły lub zamierzają przystąpić do obrony pracy magisterskiej poświęconej Funduszom Europejskim i ich wpływom na rozwój regionu, a przede wszystkim poświęconej Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007 – 2013.

26 lutego 2009
Informacje ogólne

Zespół Folklorystyczny "Snutki" ma 25 lat

W minioną sobotę Zespół Folklorystyczny „Snutki” z Potarzycy świętował 25-lecie działalności. Z życzeniami do jubilatów pospieszyło wielu gości, także władze samorządowe Powiatu Jarocińskiego, które ufundowały dla zespołu kapelusze.

25 lutego 2009
Informacje ogólne

Nabór wniosków na Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój MSP

Punkt Informacyjny WRPO w Jarocinie informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podjętą na posiedzeniu w dniu 12 lutego br., 20 lutego br. - ogłoszono konkurs na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w ramach Wielkopolskich Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.23 lutego 2009
×