otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza  do udziału w konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli powiatu i miasta Jarocin.

Szerzej w menu Edukacja

13 marca 2007
Informacje ogólne

Uwaga nauczyciele języka polskiego oraz maturzyści!

    Nauczyciele języka polskiego oraz uczniowie zainteresowani przedmiotem (planujący zdawanie matury na poziomie rozszerzonym) mogą wziąć udział w warsztatach literacko - metodycznych Szkolne spotkania z fantastyką. Warsztaty prowadzone będą przez dr Dorotę Osięgłowską, pracownika naukowego UAM w Poznaniu. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (5 osób z każdej szkoły) powiatu jarocińskiego wraz z nauczycielem - opiekunem grupy. Nauczyciel - uczestnik zajęć otrzyma materiały metodyczne dla wszystkich członków zespołu przedmiotowego w swojej szkole. Warsztaty odbędą się 29 marca 2007 r. w godz. 11.00 – 12.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. T. Kościuszki 31 w Jarocinie (biblioteka szkolna – osobne wejście  od ul. T. Kościuszki).

13 marca 2007
Informacje ogólne

Roczek "Bobasa" w Górze

Oddział Małego Dziecka „Bobas” działający przy Domu Dziecka w Górze obchodzi w marcu pierwszą rocznicę działalności. Utworzony decyzją Zarządu Powiatu w Jarocinie oddział przeznaczony jest dla dzieci z powiatu jarocińskiego w wieku od 0-3 lat.
    W tej chwili przebywa tam czworo dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat. Maluchy otoczone są opieką pedagogów, opiekunek dziecięcych oraz pielęgniarki.

13 marca 2007
Informacje ogólne

Samochody - z drogi

Firmy zainteresowane usuwaniem z drogi pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudniają ruch lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu mogą do końca marca zgłaszać swoje oferty w jarocińskim starostwie.

13 marca 2007
Informacje ogólne

Nasza Europa w Jarocinie

Zakończyły się rozgrywki powiatowego etapu Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa”, którego celem jest zainteresowanie tematyką europejską oraz aktywne członkostwo młodzieży w Unii Europejskiej.

13 marca 2007
Informacje ogólne

HITY DLA JAROCIŃSKICH FIRM

Jarocińskie firmy: Zakład Dziewiarski „Marika” oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” uzyskały tytuł HIT 2006 w Konkursie „Gospodarczo - Samorządowym HIT Wielkopolski”. W tym samym konkursie Wytwórnia Mozaiki „Osiewicz” z Goli otrzymała nominację do tytułu. Cieszę się bardzo, że udało nam się wypromować aż trzy firmy z terenu powiatu jarocińskiego.  Świadczy to o tym, że mamy na Ziemi Jarocińskiej prężnie działające zakłady – podkreśla Ireneusz Lamprecht sekretarz powiatu, członek kapituły konkursowej.

13 marca 2007
Informacje ogólne

V TARGI EDUKACYJNE POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Tłumy młodzieży, rodziców i nauczycieli odwiedziły V Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego. Tegoroczna impreza odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w miniony piątek.

28 lutego 2007
Informacje ogólne

Starosta bez mandatu

Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski zrezygnował z mandatu radnego Rady Powiatu Jarocińskiego. Rezygnację złożył na powiatowej sesji rady.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Bezpłatne badania cytologiczne

Dzięki realizowanemu w Jarocinie programowi profilaktyki raka szyjki macicy, mieszkanki powiatu jarocińskiego mogą poddać się bezpłatnym badaniom cytologicznym. Program finansuje Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Powstaną mieszkania dla młodzieży z Domu Dziecka w Górze

Holendrzy wybudują mieszkania

Grupa zapaleńców z Holandii postanowiła pomóc pełnoletniej młodzieży opuszczającej mury Domu Dziecka w Górze. Zamierzają wybudować w Mieszkowie cztery mieszkania, które dla wychowanków domu stanowić będą pierwszy krok do pełnego usamodzielnienia się.

01_1.JPG26 lutego 2007
Informacje ogólne

Powiaty bez nadzoru budowlanego?

Rządowy projekt nowelizacji prawa budowlanego przewiduje likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. W miejsce 372 inspektoratów powiatowych ma powstać 100 - okręgowych, podległych administracji rządowej. Z jednej strony mówi się o oszczędnościach, a tymczasem zmiany mają pociągnąć za sobą zatrudnienie dodatkowych 300 osób. Na ostatniej sesji radni powiatowi przyjęli stanowisko, w którym sprzeciwiają się likwidacji inspektoratów powiatowych.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Nie! dla odpadów promieniotwórczych

Radni Powiatu Jarocińskiego nie zgadzają się, aby w okolicy Jarocina zlokalizowano składowisko odpadów promieniotwórczych. Sprzeciw wyrazili w stanowisku przesłanym do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz burmistrzów i wójtów terenu powiatu jarocińskiego.
Nasz protest wywołany jest pojawiającymi się w ostatnich tygodniach na łamach mediów informacjami dotyczącymi zlokalizowania na terenie powiatu jarocińskiego składowiska wypalonego paliwa z reaktorów po uruchomieniu na terenie Polski elektrowni jądrowej - mówi Jan Klim przewodniczący powiatowej Komisji Rolnictwa. Mamy na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego Ziemi Jarocińskiej.
Podobne informacje pojawiały się już w 2000 roku. Także wówczas, zarówno Rada Powiatu w Jarocinie, jak i Rada Miejska w Jarocinie, wyraziły swoje obawy i sprzeciw w formie stosownej uchwały.

26 lutego 2007
×