otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Tygrysy z Goliny

Do bardzo udanych startów mogą zaliczyć zawodniczki nowopowstałego klubu taekwondo WTF – Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Białe Tygrysy” Golina. W swym pierwszym starcie Wiktoria Talbierz i Roksana Hernes z Goliny zanotowały sukces w poomse, czyli układach formalnych, w których zdominowały rywalizację i zdobyły złote medale w swoich kategoriach wiekowych.

15 maja 2006
Informacje ogólne

Forum Gospodarcze Powiatu Jarocińskiego

forum1.jpgW dniu 11 maja br. odbyło się kolejne już Forum Gospodarcze Powiatu Jarocińskiego.
Otwierając spotkanie Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski powiedział m.innymi:
"Przedsiębiorcy powiatu jarocińskiego niejednokrotnie udowodnili, że potrafią profesjonalnie prowadzić swoje firmy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu powstają nowe miejsca pracy. Z przyjemnością zbieram informacje o kolejnych inwestycjach, które ruszają w Waszych przedsiębiorstwach, także ze środków unijnych. Samorząd powiatowy star sie wspierać Państwa inicjatywy i reaguje na zgłaszane uwagi."

12 maja 2006
Informacje ogólne

Dodatkowe zajęcia sportowe

Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych organizowanych w terminie od 8 maja do 24 czerwca 2006r.

PIŁKA SIATKOWA- środa godz.15.00 sala ZSP 1 Jarocin
PIŁKA KOSZYKOWA – piątek godz.16.00 sala ZSO Jarocin
PIŁKA NOŻNA- czwartek godzina 16.00 boisko (Tumidaj)
TENIS STOŁOWY – poniedziałek godz. 15.00 sala ZSP 1 Jarocin
AEROBIK- środa godz. 15.00 sala ZSP 1 Jarocin
PŁYWANIE-czwartek godz. 18.00-18.45, sobota godz. 15.30- 16.15 basen

Uwaga:
1. W zajęciach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego. W przypadku zajęć z pływania, wszyscy chętni wcześniej winni zgłosić się do nauczycieli WF.
2. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
3. Obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne.
4. Zajęcia prowadzą nauczyciele - instruktorzy i trenerzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z poszczególnych dyscyplin.

12 maja 2006
Informacje ogólne

Konkurs pięknego czytania i barwnych ilustracji

kubus.jpg
Foto: A. Kopras-Fijołek
W Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w dniu 9 maja br. odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania i Barwnych Ilustracji. Organizatorzy (ZSS w Jarocinie oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie) założyli następujące cele konkursu:
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
3. Wdrażanie zasad zdrowej konkurencji.
4. Nobilitacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W konkursie wzięły udział dwuosobowe reprezentacje gimnazjów specjalnych z Wielkopolski.
Jeden z uczestników prezentował porzygotowaną wcześniej pracę plastyczną będącą ilustracją
do książki A.A. Milne "Kubuś Puchatek", a drugi czytał wylosowany fragment pierwszego rozdziału tej samej książki. W ocenie prac jurorom pomagali mali przedstawiciele jarocińskich przedszkoli.

10 maja 2006
Informacje ogólne

Przedsiębiorcy na targach w Löbau (Niemcy)

Zittau1.jpgStarosta Jarociński Sławomir Wąsiewski oraz przedstawiciele firm Powiatu Jarocińskiego w dniach 29 – 30 kwietnia br. wzięli udział w targach KONVENT'A 2006, które odbywały się w Löbau (Niemcy). Swoje produkty zaprezentowało kilkadziesiąt firm z Niemiec, Polski, Czech, Węgier, Austrii i Włoch. Zwiedzający mogli oglądać stoiska firm spożywczych, papierniczych, odzieżowych producentów kosmetyków, materiałów drzewnych i budowlanych oraz zapoznać się z ofertą szkół wyższych działających na terenie Saksonii. Szacuje się, że w ciągu dwóch dni wystawę odwiedziło ponad 20.000 osób. Stoiska firm z naszego powiatu cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających i potencjalnych kontrahentów. Wystawcy z Powiatu Jarocińskiego: Zakład Konfekcyjny "Anitex" s.c., PPHU "Jamiks" i Wytwórnia Moziki "Osiewicz" sp. j. mogą zaliczyć pobyt na targach do udanych. Wszystko wskazuje na to, że nawiązane kontakty handlowe zaowocują dalszą współpracą.
Zittau_jamix.jpg

Zittau_anitex.jpg

Zittau_osiewicz.jpg

08 maja 2006
Informacje ogólne

Dzień Zwycięstwa

maj2.jpgW dniu 8 maja br. z okazji Dnia Zwycięstwa w Parku Zwycięstwa w Jarocinie odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów. Honorową wartę przy obelisku zaciągnęli żółnierze 16. Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych oraz jarocińscy harcerze. Wiąznki kwiatów złożyły delegacje środowisk kombatanckich, władz samorządowych Powiatu Jarocińskiego, gminy Jarocin i
żołnierze jednostki wojskowej w Jarocinie. Hołd poległym z w walce z okupantem oddały poczty sztandarowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu.



08 maja 2006
Informacje ogólne

Ogłoszenia o konkursie

Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie oraz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy pobrać jeden z poniższych plików.

konkurs_ZSO.pdf konkurs_ZSO.pdf (30.21 KB)
konkurs_ZSS.pdf konkurs_ZSS.pdf (30.21 KB)

08 maja 2006
Informacje ogólne

Powiat Jarociński na targach KONVENT'A 2006

Zittau2.jpgStarosta Jarociński Sławomir Wąsiewski wraz z przedstawicielami firm: Zakład Konfekcyjny "Anitex" s.c., PPHU "Jamiks" i Wytwórnia Moziki "Osiewicz" sp. j. uczestniczyli w targach KONVENT'A 2006, które w ostatnich dniach kwietnia odbyły się w niemieckim mieście Löbau. Wyjazd ten był efektem współpracy nawiązanej w ubiegłym roku pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Towarzystwem Działającym na Rzecz Rozwoju Powiatu Löbau-Zittau.
Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski i przedsiębiorcy z naszego powiatu zostali przyjęci przez władze samorządowe powiatu Löbau - Zittau.


Zittau3.jpg
Starosta Jarociński S. Wąsiewski i Burmistrz Zgorzelca.

08 maja 2006
Informacje ogólne

Zewnętrzne środki finansowe dla Powiatu

zsp1_zsp2.jpgKolejne środki zewnętrzne trafią do powiatu jarocińskiego. Tym razem Zarząd Powiatu w Jarocinie pozyskał z EkoFunduszu w kwocie 1 374 748,61 zł na modernizację systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Jarocinie.

Planowany koszt inwestycji wynosi 1 410 855,63 zł. Oznacza to, że inwestycja prawie w 100% zostanie zrealizowana przy pomocy środków zewnętrznych. "Ta wspaniała wiadomość pozwala nam rozwiać wszelkie wątpliwości związane z dwiema koncepcjami modernizacji systemu ogrzewania w tych obiektach. Przypomnę, że jedną z nich było ogrzewanie gazowe,  za którym optowali radni koalicji, drugą było podłączenie się do kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, za czym opowiadali się radni powiatowej opozycji" - mówi starosta jarociński Sławomir Wąsiewski.

W przypadku kotłowi gazowej zachodziła możliwość pozyskania dotacji także na konieczną do wymiany instalację centralnego ogrzewania obejmującą m.in. wymianę grzejników i wewnętrznej instalacji rozprowadzającej. Instalacja musi zostać zmodernizowana bez względu na to, jaka kotłownia została by wybrana. Niestety w przypadku podłączenia do PEC Powiat nie mógłby ubiegać się o dotację.

28 kwietnia 2006
Informacje ogólne

Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konferencjach przedmiotowych prowadzonych przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konferencje organizowane są dla nauczycieli powiatu jarocińskiego.

28 kwietnia 2006
Informacje ogólne

Sukces Anity i Karoliny

laureatka_polski.jpg
Na zdjęciu powyżej (od lewej): D. Andrzejewska, 
H. Przybylska, dyrektor B. Włodarczyk oraz A. Pohl.
Anita Pohl, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, została finalistką XXXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Jest to jednoznaczne ze zwolnieniem z matury z j. polskiego oraz uzyskaniem indeksu na studia polonistyczne. W liceum Anitę języka polskiego uczyła mgr Hanna Przybylska.
Zorganizowany przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Wojewodę Wielkopolskiego konkurs "Herzlich willkomen in Wielkopolska" został rozstrzygnięty. Był on odpowiedzią na zaproszenie przewodniczącego landtagu Hesji na Międzynarodowe Dni Młodzieży, w których oprócz Polaków udział wezmą Włosi, Francuzi, Rosjanie i Niemcy. Zwyciężczynią została Karolina Oleksy, uczennica klasy Id Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, która w nagrodę wyjechała do Heppenheim (Hesja), gdzie w dniach 23-30 kwietnia odbywa się międzynarodowe spotkanie młodzieży.

25 kwietnia 2006
Informacje ogólne

Śmieciom - STOP!

pfosigw.jpgDo końca tygodnia (28.04.) można składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie prace konkursowe w ramach VII edycji powiatowego konkursu proekologicznego „Śmieciom - STOP!”. W tym roku uczestnicy wykonują plakat promujący hasło konkursu. Podobnie jak w minionych latach uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu jarocińskiego. "Poprzez uczestnictwo w takich konkursach młode pokolenie poznaje wzajemne relacje pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem naszej planety. Zachęcam zatem do jak najliczniejszego udziału w tym przedsięwzięciu" - mówi starosta jarociński Sławomir Wąsiewski.

25 kwietnia 2006
×