otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości

Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości - to konkurs dla tych, którzy mają pomysł na zmiany w polskiej rzeczywistości, np. w edukacji, prawie, pracy urzędów, doradztwie i finansowaniu młodych, promocji przedsiębiorczości.

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Zmiany w SPO WKP 2.4

Uproszczenia przy aplikowaniu o dotacje unijne przedsiębiorstw na ochronę środowiska w ramach SPO WKP 2.4.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Odliczenie na rzecz organizacji pożytku publicznego

Podobnie jak w rozliczeniu za rok ubiegły, tak i w zeznaniu za 2005 rok podatnicy mają prawo sami zadecydować o przekazaniu części należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Prawo drogowe

Od 1 maja będziemy mniej płacić za sprowadzanie z zagranicy aut. Wysokość należności za wydanie karty pojazdu zamiast 500 zł najprawdopodobniej wyniesie 75 zł.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Co możemy odliczyć w 2006 roku?

Wprawdzie dopiero początek roku, jednak już teraz warto sprawdzić, jakie faktury powinniśmy zbierać by zdobyć prawo do ulgi w podatku dochodowym. W porównaniu do lat ubiegłych ilość odliczeń się zwiększyła.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Zasiłki chorobowe

Pracownik, który w piątek pójdzie do lekarza i nie będzie mógł pracować od nowego tygodnia, może poprosić, aby lekarz wystawił mu zwolnienie od poniedziałku. Pracodawca nie zmniejszy wtedy jego wynagrodzenia za sobotę i niedzielę.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Program UE - małe i średnie firmy

Komisja Europejska chce, aby drobni przedsiębiorcy prowadzący działalność w kilku krajach UE mogli wyliczać podstawę opodatkowania według zasad obowiązujących w państwie, w którym zarejestrowana jest firma-matka.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Założenia do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

27 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła „Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dn. 27 września 2005 r.”. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian i uzupełnień, jakich należy dokonać w częściach strategicznej i operacyjnej NSRO.

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Wsparcie nowych inwestycji

Do końca stycznia przyjmowane są wnioski w ramach SPO WKP 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Najniższa płaca

Najniższe, obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku, wynagrodzenie za pracę wynosi 899,10 zł.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

eCard S.A. i Arcot International Inc. zawarły umowę o współpracy nad 3 D Secure

Czy będzie można płacić płaskimi kartami w internecie?

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Bezpłatne publikacje o znaku CE

W UOKiK można zamówić bezpłatne publikacje informacyjne. Przedsiębiorcy dowiedzą się z nich między innymi, które produkty powinny być oznakowane CE, a także jak przebiega ocena zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
×