otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Unia Europejska i MTV za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji

Komisja Europejska oraz MTV zawarły porozumienie, którego celem jest realizacja programu zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji w życiu społecznym.

Jednym z elementów programu jest konkurs, w którym główną nagrodą jest podróż po Europie oraz aparat fotograficzny. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie, które będzie przedstawiało różnorodność ludzi.

Konkurs trwa do 31 stycznia 2006r.

Więcej informacji

21 grudnia 2005
Informacje ogólne

Tenisowe rozgrywki zakończone

W dniach od 8 do 10 grudnia br., w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Jarocinie, odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w tenisie stołowym.

Zobacz wyniki Zobacz wyniki (61.95 KB)

W dniu 9 grudnia br. rozegrano finał wojewódzki Drużynowych Mistrzostw w tenisie stołowym.

Zobacz wyniki Zobacz wyniki (81.49 KB)

16 grudnia 2005
Informacje ogólne

Wstępna ocena projektów

Przypominamy o możliwości dokonania bezpłatnej, wstępnej oceny projektów dotyczących  dofinansowania inwestycji w ramach Działania 2.3. SPO WKP.

15 grudnia 2005
Informacje ogólne

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13grudnia2005_1.jpg

W 24 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pod pomnikiem "Solidarności" w Jarocinie wiązankę kwiatów złożyła delegacja Starostwa Powiatowego w Jarocinie: Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski i członek Zarządu Powiatu Paweł Leonhard. Kwiaty złożyły również delegacje Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz jarocińskich kół: Związku Sybiraków, Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego i Związku Inwalidów Wojennych.

13 grudnia 2005
Informacje ogólne

Obchody Światowego Dnia AIDS w Jarocinie

pck.gifW ramach Światowego Dnia AIDS (1 grudnia), członkowie Szkolnego Klubu PCK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przeprowadzili akcję informowania o zagrożeniach związanych z wirusem HIV. Młodzież rozdawała na ulicach Jarocina ulotkę nt. "Jak można zarazić się wirusem HIV?".

12 grudnia 2005
Informacje ogólne

Konferencja prasowa Starosty Jarocińskiego

W dniu 9 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyła się konferencja prasowa Starosty Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego, której tematem była "Gospodarka finansowa Powiatu Jarocińskiego".

12 grudnia 2005
Informacje ogólne

Sesja popularno-naukowa w Śmiełowie

mickiewicz.jpgMuzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na sesję popularno-naukową oraz wystawę twórczości dzieci i młodzieży zorganizowane w 150 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza.

08 grudnia 2005
Informacje ogólne

Wsparcie aktywnego obywatelstwa europejskiego

Komisja Europejska planuje dofinansować roczne plany działania organizacji działających w obszarze aktywnego obywatelstwa europejskiego. Wymogami formalnymi jest posiadanie osobowości prawnej i prowadzenie działalności w pięciu krajach europejskich. 20% budżetu takiej organizacji powinno pochodzić ze źródeł innych niż wspólnotowe.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Konkurs Grantowy "Orange dla Ziemi"

Konkurs na dofinansowanie szkolnych projektów odpadowych, zarządzany przez Fundację Nasza Ziemia, prowadzony jest pod patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Rozszerzenie list wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2. SPO WKP

Rozszerzyła się lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2 SPO WKP - dotacje na targi i misje.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterujacego

W dniu 6 grudnia br. w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego, którego członkiem jest Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski.

W trakcie swoich prac RKS między innymi akceptował i rekomendował Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listę rankingową projektów przewidzianych do finansowania w ramach SPO "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006", priorytet II "Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich", działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

07 grudnia 2005
×