otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Marsz Czystych Serc

marsz_czystych_serc.jpgRozpoczęty w październiku program edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą: "Zażywasz-Przegrywasz", zakończył się 14 grudnia marszem Czystych Serc, będącym manifestacją przeciw narkotykom i narkomanii.

14 grudnia 2004
Informacje ogólne

23 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

grudzien2004.jpg

Dzisiaj (13.12.04), władze powiatu jarocińskiego wraz z przedstawicielami organizacji kombatanckich i "Solidarności" oddali hołd pamięci ofiarom stanu wojennego składając kwiaty pod pomnikiem "SOLIDARNOŚCI" w Jarocinie.

13 grudnia 2004
Informacje ogólne

Narada szkoleniowa dla sołtysów

W poniedziałek, 6 grudnia o godz. 9.30 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbyła się narada szkoleniowa dla sołtysów, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.

08 grudnia 2004
Informacje ogólne

Zażywasz? Przegrywasz!

zazywasz_logo.jpgW dniu 7 grudnia br. odbył się Wykład Otwarty pt: "Narkotyki - zagrożenie XXI wieku". Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem - na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 60 osób. Wśród uczestników wykładu znaleźli się m.in. nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, sołtysi, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatu.

08 grudnia 2004
Informacje ogólne

Szkolenie dotyczące ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

szkolenie_pozytek.jpg1 grudnia 2004 roku w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, odbyło się szkolenie na temat ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zorganizowane przez wydział Edukacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

02 grudnia 2004
Informacje ogólne

"Niebieski pokój"

niebieski_pokoj1.jpg

Kilka tygodni temu w Jarocinie powstał tzw. "niebieski pokój". Jego uruchomienie jest wynikiem współpracy policji i władz samorządowych powiatu jarocińskiego. Dzięki pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do którego zgłaszają się najczęściej ofiary przestępstw przeciwko rodzinie, na ten cel wygospodarowano dwa pomieszczenia. Pomiędzy nimi umieszczono "lustro weneckie", przez które można obserwować zachowanie się osoby przesłuchiwanej, a dzięki systemowi łączności prowadzący przesłuchanie będzie mógł utrzymywać kontakt z osobami obserwującymi je.

02 grudnia 2004
Informacje ogólne

Przyznano stypendia

W dniu 17 listopada 2004r. Komisja ds. Pomocy Materialnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie przyznała stypendia dla uczniów. Natomiast w dniu 24 listopada 2004r. dla studentów. Listy uczniów, którzy otrzymali stypendia wywieszono w szkołach. Listę studentów wywieszono w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

29 listopada 2004
Informacje ogólne

Uroczyste otwarcie drogi Żerków-Bieździadów

droga_biezdziadow_1.jpg

Uroczystego otwarcia drogi Żerków-Bieździadów dokonali: starosta jarociński - Sławomir Wąsiewski, burmistrz Żerkowa - Janusz Jajczyk, Przewodniczący Rady Powiatu w Jarocinie - Czesław Robakowski, Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu w Jarocinie - Kazimierz Węgrzynek oraz Sołtys Bieździadowa - Mirosława Ratajczak.

19 listopada 2004
Informacje ogólne

Złożenie kwiatów

11listopada2004.jpgW dniu dzisiejszym organizacje kombatanckie z terenu naszego powiatu w towarzystwie władz samorządowych powiatu jarocińskiego oraz gminy Jarocin złożyły kwiaty z okazji Święta Niepodległości oraz powstania I Oddziału Wojska Polskiego w jarocińskich koszarach.

Słowo wstępne wygłosił regionalista, przewodniczacy Komisji Promocji, Edukacji Publicznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Jarocinie - Jan Jajor.

10 listopada 2004
Informacje ogólne

Inwestycje w szkołach powiatowych

Rozpoczął się pierwszy etap termomodernizacji obiektów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Jarocinie. Inwestycja, której łączny koszt wyniesie około 2,9 mln zł, będzie realizowana w trzech etapach. Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Powiatu Jarocińskiego, prace mają się zakończyć w 2006 roku.

09 listopada 2004
Informacje ogólne

Starostwo współpracuje z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Starostwo Powiatowe w Jarocinie rozpoczęło współpracę z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Uroczystego podpisania porozumienia dokonali Jacek Koralewski - wiceprezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Starosta Jarociński - Sławomir Wąsiewski.

warp.jpg

09 listopada 2004
Informacje ogólne

I Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej

Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy oraz przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie 23 października br. w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej, w którym udział wzięły wszystkie zespoły folklorystyczne oraz twórcy ludowi z terenu powiatu jarocińskiego. Na jarocińskiej scenie swe umiejętności zaprezentowali: "Noskowiacy", "Ciświczanie", "Goliniacy", "Potarzyczanki" oraz "Snutki". W holu natomiast swe rękodzieła prezentowali tutejsi twórcy - podziwiać można było przepiękne snutki, frywolitki, rzeźby z drewna, a także owoce terapeutycznych zajęć prowadzonych przez Warsztaty Terapii zajęciowej z Jarocina.

przeglad_kultury2004.jpg

09 listopada 2004
×