otwórz widżet facebooka

Aktywna tablica w ZSS w Jarocinie

Dodano 13 stycznia 2022

Powiat Jarociński pozyskał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. W ramach programu zostaną zakupione, zgodnie z potrzebami pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami dla Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.


Kwota wkładu własnego: 8 500,00PLN

Kwota dofinansowania: 35 000,00 PLN

Całkowity koszt projektu: 43500, 00 PLN

Źródło finansowania: budżet państwa

Organ realizujący projekt: Powiat Jarociński i Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie

 

×