otwórz widżet facebooka

Azbest

_________________________________________________

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

16 stycznia 2020 r.

AZBEST – DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje o planowanej realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020”, przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Warunkiem ubiegania się o wykonanie usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest jest złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 11), w terminie od 3 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.

Zasady realizacji ww. zadania określa Regulamin przyjęty załączoną poniżej uchwałą Zarządu Powiatu Jarocińskiego.

Wniosek oraz uchwała Zarządu Powiatu: http://powiat-jarocinski.pl/AZBEST-dofinansowanie-2020.html

_________________________________________________

W lipcu 2019 roku w odpowiedzi na ogłoszony przez WFOŚiGW w Poznaniu nabór wniosków w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Powiat Jarociński złoży wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020”.

W dniu 11 października 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył wnioski po zakończonej ocenie merytorycznej w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Ocenę merytoryczną pozytywną otrzymało 85 wniosków, z czego również wniosek Powiatu Jarocińskiego, 4 wnioski otrzymały ocenę negatywną. Wniosek powiatu znalazł się na 5 miejscu listy rankingowej  wniosków spełniających warunki do dofinansowania.

Kwota alokacji przewidziana w ramach naboru wynosiła 4 857 000,00 zł.

Powiat Jarociński zawnioskował o usunięcie z terenu powiatu jarocińskiego i unieszkodliwienie na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest w ilości ok. 200 Mg. Szacunkowy koszt to 70 tys. zł z czego dofinansowania uzyskała 49 tys. zł.

 

×