otwórz widżet facebooka

Będzie konkurs na prezesa szpitala

Dodano 06 lipca 2012, wpis archiwalny

Rada Nadzorcza „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o.o. odwołała ze stanowiska prezesa spółki Tomasza Paczkowskiego, który kierował jarocińskim szpitalem przez ostatnie 12 lat. Ze sprawozdań za ubiegły rok wynika, że szpital jarociński przyniósł blisko 2 mln zł starty – czytamy w uzasadnieniu podpisanym przez prezes rady nadzorczej Teresę Juszczyńską. Organ nadzorczy uznał, że sposób zarządzania spółką przez dotychczasowego prezesa nie gwarantuje pełnego wykorzystania potencjału spółki oraz zażegnania narastających konfliktów między zarządem placówki i jej pracownikami. Nieporozumienia powstałe wewnątrz spółki powodują spadek społecznego zaufania do jarocińskiego szpitala – podkreślają członkowie rady nadzorczej. Jako główny argument świadczący o nieprawidłowym funkcjonowaniu szpitala wskazano długotrwałą nieskuteczność zarządu spółki w zabezpieczeniu anestezjologicznym. Nieobecność anestezjologów powodowała sytuacje, kiedy wykonywano jedynie operacje w przypadkach nagłych. Powtarzający się proceder pokazał brak zdolności szpitala do świadczenia usług medycznych według standardów oczekiwanych przez mieszkańców powiatu i innych klientów szpitala – uznali członkowie rady odwołujący zarząd spółki.

Rada Nadzorcza powołała na okres przejściowy – do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego zarządu – p.o. prezesa Mariusza Krasickiego oraz Jarosława Juskę – członka zarządu spółki. Jak zapowiada starosta Mikołaj Szymczak konkurs powinien rozstrzygnąć się za 6-8 tygodni.

Starosta Mikołaj Szymczak: Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie problemem w szpitalu była zła atmosfera i konflikty. Z jednej strony wśród pielęgniarek. Z drugiej wśród lekarzy. Kolejnym problemem była obsługa anestezjologiczna szpitala, która zakłócała pracę całej spółki. Brak anestezjologów groził niemożnością wykonywania zabiegów i operacji. Wyeliminowanie zabiegów planowych i wykonywanie tylko tych, ratujących życie groziło ograniczeniem przyszłorocznego, albo nawet odebraniem, kontraktu przez NFZ. Zawsze brakowało anestezjologów, ale nigdy nie było tak źle, że nie były wykonywane zaplanowane wcześniej operacje. 

Mariusz Krasicki – lekarz medycyny z 27-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalista ortopedii i traumatologii, specjalizował się w Wielkopolskim Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Poznaniu, gdzie przepracował ok. 20 lat. Następnie przez trzy lata pracował w 111 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Poznaniu. Ostatnie miesiące pracy związał ze Szpitalem Powiatowym w Jarocinie, gdzie od 26 września 2011 roku pełnił obowiązki kierownika NZOZ.

Jarosław Juska – lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (1989 rok). W latach 2000 – 2007 Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Gostyniu, następnie przez dwa lata kierował Oddziałem Chorób Wewnętrznych w wiodącym szpitalu prywatnym w Omanie. Autor publikacji w czasopismach medycznych oraz wystąpień na krajowych i międzynarodowych zjazdach lekarskich.

×