otwórz widżet facebooka

Bezpieczne przejścia w Powiecie Jarocińskim

Dodano 23 kwietnia 2021 Bezpieczne przejścia w Powiecie Jarocińskim

Powiat Jarociński stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców wielu miejscowości naszego powiatu. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stara się o dofinansowanie przebudowy 7 przejść dla pieszych. Wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł. Powiat Jarociński  może otrzymać do 80% zwrotu poniesionych kosztów, jednakże nie więcej niż 200.000,00 zł na jedno przejście.

Powiat Jarociński na początku kwietnia br. złożył do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  7 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wnioski dotyczą następujących przejść dla pieszych:

1.      przy przystanku autobusowym na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie wraz z chodnikiem

2.      przy skrzyżowaniu ul. Siedlemińskiej z ul. Sadową w Jarocinie wraz z chodnikiem

3.      na ul. Radlińskiej w Mieszkowie wraz z chodnikiem

4.      przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie

5.      przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie

6.      przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi

7.      w Prusach wraz z chodnikiem

Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wniosków jest ich lokalizacja w pobliżu obiektów użyteczności publicznej ( tj. szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, zakładów opiekuńczych, domów kultury, ośrodków sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędów, przystanków autobusowych).

Wszystkie przejścia będą wymienione oraz zostaną doświetlone lampami led i wyposażone
w punktowe oświetlenia odblaskowego tzw. „kocie oczka. Dodatkowo wykonany zostanie system fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zamontowane i wymienione zostanie oznakowanie pionowego na odblaskowe o parametrach spełniających odpowiednie normy (oznakowanie D-6, T-27 z folią odblaskową fluorescencyjną III generacji z oznakowaniem aktywnym – lampami pulsującymi) oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej.

W przypadku uzyskania dofinansowania, prace budowlane wykonane zostaną w latach 2021-2022.

W wyniku realizacji zadania zapewniona zostanie odpowiednia widoczność pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego. Inwestycja uwzględnia rozwiązania techniczne oraz potrzeby użytkowników drogi, tak aby w maksymalnym stopniu poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń drogowych i wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej w ruchu drogowym, w tym niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów).

Wartość złożonych wniosków to ponad 1,1 mln zł.

×