otwórz widżet facebooka

Co z tymi wiaduktami?

Dodano 22 lutego 2012, wpis archiwalny

Modernizacja jest konieczna

Nie ulega wątpliwości, że modernizacja wiaduktów jest konieczna, bo już teraz poprzez zastosowanie tam ograniczenia przejazdu samochodów do 5 ton, przez centrum Jarocina przejeżdża o kilka tysięcy pojazdów więcej. Ul. Powstańców Wlkp. wraz ze zlokalizowanymi na niej dwoma wiaduktami jest drogą powiatową. Niestety przez wiele lat spełniała ona rolę drogi o charakterze, co najmniej wojewódzkim, ponieważ większość kierowców omijała tędy centrum Jarocina. Wiadukty ulegały coraz większemu zniszczeniu, a konieczność ich remontu spoczęła na właścicielu drogi, czyli samorządzie powiatu. Wielomilionowa inwestycja stała się problemem trudnym do udźwignięcia przez budżet powiatu.

Poprzednicy spychali temat na dalszy plan

Władzom powiatu poprzedniej kadencji nie udało się znaleźć rozwiązania tego problemu i powiem szczerze, temat był zepchnięty na plan dalszy, a Jarocin korkował się coraz bardziej – podkreśla starosta Mikołaj Szymczak.

W grudniu 2010 roku starosta Mikołaj Szymczak wspólnie z ówczesnym burmistrzem Jarocina Adamem Pawlickim podjęli rozmowy z ministerstwem infrastruktury oraz dyrekcją GDDKiA w Warszawie w sprawie przejęcia drogi przez GDDKiA. Uzyskaliśmy odpowiedź, że będzie to możliwe dopiero po wybudowaniu obwodnicy Jarocina, a ta, jak wiemy w najbliższym czasie nie powstanie – mówi starosta. Zasugerowano nam wykonanie projektu całej inwestycji, czyli przebudowy ul. Powstańców wraz z wiaduktami, ale żebyśmy wyremontowali tylko wiadukty. Wtedy będzie szansa na przejęcie drogi – dodaje. Dostrzegając wagę problemu, burmistrz Pawlicki zadeklarował współfinansowanie opracowania projektu w 2011 roku, a w kolejnych latach pomoc finansową gminy na realizację zadania. Powiat rozpoczął prace nad wykonaniem dokumentu, który starano się opracować tak, by spełniał kryteria, które w przyszłości pozwolą na jak najszybsze przekazanie drogi. Szczegółowe konsultacje zarówno przedstawicieli powiatu, a później także projektantów z poznańską dyrekcją GDDKiA pozwoliły na opracowanie projektu w klasie drogi krajowej GP (drogi głównej przyspieszonej).

Głos mieszkańców

Przygotowana zgodnie z sugestiami GDDKiA wstępna koncepcja modernizacji drogi wraz z wiaduktami została przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami. Ci mieli wiele uwag związanych z modernizacją drogi. Głos mieszkańców wpłynął na decyzję władz powiatu, które zrezygnowały ze zgłoszenia do pozwolenia na budowę przebudowy ul. Powstańców Wlkp., planując tylko remont wiaduktów. Zawsze podkreślaliśmy konieczność odbudowy wiaduktów, jako zadania, obok budowy obwodnicy Jarocina, najważniejszego i najpilniejszego dla zakorkowanego Jarocina. Modernizację drogi Powstańców Wlkp. pozostawiamy GDDKiA po przejęciu jej od powiatu – podkreśla M. Szymczak

Skąd środki?

Powiat Jarociński stara się o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. W budżecie powiatu zapisano środki – 8 mln zł, które stanowią wkład własny samorządu w realizację inwestycji. O pozostała kwotę – 7,5  mln zł powiat wnioskuje do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wiedząc, że ministerstwo preferuje projekty obejmujące modernizację tzw. obiektów inżynieryjnych, a takimi są wiadukty, zmuszeni byliśmy zmienić nazwę zadania wykreślając ul. Powstańców Wlkp. To czysto techniczna czynność, w żaden sposób nie wpływająca na zakres zadania, ani na zaplanowane wcześniej w budżecie środki na jego realizację – informuje starosta M. Szymczak. Wniosek został złożony 17 lutego 2012r., a na jego rozpatrzenie musimy poczekać do maja.

Starosta Jarociński- Mikołaj Szymczak

Jestem zniesmaczony manipulowaniem przez radnych opozycji informacjami na temat przebudowy ul. Powstańców Wlkp. i wiaduktów. Zmieniamy nazwę zadania, a radna Szałkowska „wciska” ludziom nieprawdę, że zmieniamy zakres. W budżecie powiatu były zaplanowane pieniądze wyłącznie na wykonanie przebudowy wiaduktów i nic się nie zmieniło. Niezadowolenie mieszkańców jest zrozumiałe, bo z realizacją inwestycji wiążą się utrudnienia, ale musimy myśleć globalnie i raczej pomagać sobie nawzajem w jak najmniej uciążliwej realizacji zadania. Temat jest niebywale trudny, bo trzeba pogodzić potrzeby mieszkańców osiedla Ługi i mieszkańców całego powiatu, a nawet szerzej - wszystkich, którzy przejeżdżają przez zakorkowany Jarocin.

Odpowiedź prasowa

Działając na podstawie art. 31 ustawy Prawo prasowe z dnia 28 stycznia 1984 roku (Dz.U. n 5, poz.24 ze zm.) proszę o zamieszczenie odpowiedzi dotyczącej materiału prasowego autorstwa Anny Koniecznej „Ulica Powstańców Wlkp. wypadła z budżetu”, opublikowanego w „Gazecie Jarocińskiej” nr 6 (1113) z 10 lutego 2012r. Artykuł zawiera nieścisłości, które wprowadzają w błąd czytelników.

  1. Odnosząc się do tematu modernizacji wiaduktów na ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie, nieprawdziwe jest stwierdzenie autorki tekstu, że „zadanie przez miesiąc zmieniło swoją nazwę, a co za tym idzie i zakres”,

    bowiem tak samo w grudniu 2011 r., jak i w styczniu 2012 r. w zakres zadania wchodziła wyłącznie modernizacja wiaduktów (o czym byli poinformowani mieszkańcy i radni), a zmiana dotyczyła tylko nazwy zadania.

  2. Przytoczony w artykule cytat „Zakres obejmował wszystko. Teraz tylko wiadukty – przynajmniej do pozwolenia na budowę” jest wyjęty z kontekstu, co diametralnie zmienia sens mojej wypowiedzi. Otóż zmienił się tylko i wyłącznie zakres wniosku o pozwolenie na inwestycję, co stanowi ogromną różnicę. Projekt przebudowy wiaduktów opracowany został w szerszym zakresie (wraz z modernizacją ul. Powstańców Wlkp. zaprojektowanej zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) z myślą o późniejszym przekazaniu drogi GDDKiA. Teraz został złożony tylko wniosek o pozwolenie na przebudowę wiaduktów w tym kształcie, by bez konieczności dodatkowych uzgodnień otrzymać szybciej zgodę na realizację inwestycji, niezbędną do aplikowania przez samorząd Powiatu Jarocińskiego o rządową dotację.

  3. Nieprawdą są fragmenty przytoczonej pod artykułem wypowiedzi Hanny Szałkowskiej - radnej opozycji: że „ulica (przyp. Powstańców Wlkp.) stanie się największą obwodnicą Jarocina”, „że z osiedla będzie tylko jeden wyjazd”. Rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji przez radną opozycji nie wynika z pewnością z braku wiedzy na temat projektu, lecz jest podyktowane swoistą grą polityczną, co - uważam - jest wielce nieuczciwe zarówno ze strony autorki słów, jak i autorki artykułu, która przedstawia temat z narzuconego punktu widzenia.

 Przemysław Musielak

Członek Zarządu Powiatu w Jarocinie

×