otwórz widżet facebooka

DPS na ukończeniu

Dodano 23 września 2015, wpis archiwalny DPS na ukończeniu

Ściany piwnic i skrzydła głównego od strony dziedzińca zostały ocieplone a ściany budynku głównego pokryto tynkiem akrylowym typu „cegła klinkierowa”. W części pokoi zainstalowane zostały klimatyzatory. Zakończono montaż kanałów wentylacyjnych. We wszystkich pomieszczeniach zamontowane zostały nowe grzejniki oraz ukończono montaż kotłowni gazowej. Koszt czwartego etapu prac termomodernizacyjnych to 359 713,12 zł.

Prace realizowane są w ramach projektu Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” dofinansowanego ze  środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

 

 

 

Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”

 

Dofinansowana ze  środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”


×