otwórz widżet facebooka

Zgłoś kandydata do Nagrody "Za Zasługi dla Powiatu Jarocińskiego"!!!

Dodano 20 października 2016, wpis archiwalny Zgłoś kandydata do Nagrody

Pretendować do nagrody mogą osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, a także jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej pod warunkiem, że całokształt ich działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczynił się do rozwoju i promocji Powiatu Jarocińskiego. W dziedzinie gospodarki docenione zostanie kreatywne, konsekwentne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu. W kategorii „Oświata, kultura i sport” wyróżnienie będzie można otrzymać za całokształt działalności lub konkretne przedsięwzięcie mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu. Statuetka w obszarze działalności społecznej przyznana zostanie na podstawie osiągnięć, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Młody talent to nagroda dla osób fizycznych w wieku do 25 lat, które wyróżniają się na niwie naukowej, sportowej, kulturalnej i społecznej, przyczyniając się tym samym do promocji powiatu. W kategorii „Rolnictwo” o statuetkę mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje i instytucje przyczyniające się do rozwoju rolnictwa na terenie Powiatu Jarocińskiego.

http://www.powiat-jarocinski.pl/Zasluzeni_dla_Powiatu_13867.html

×