otwórz widżet facebooka

Dobiega końca tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Dodano 20 kwietnia 2011, wpis archiwalnyDo badania lekarskiego, stwierdzającego zdolność do służby wojskowej, w roku bieżącym stawi się ogółem około 500 osób z czterech gmin powiatu jarocińskiego – informuje sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarocinie Michał Rzepa. Pomimo, że od 2009 roku nie ma „przymusowych” wcieleń do armii, powiatowe komisje lekarskie badają zdolność do służby wojskowej osób na wypadek konfliktu zbrojnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej w 2011 r., po uprawomocnieniu się orzeczenia określającego kategorię ich zdrowia, mogą zgłaszać się przed PKL w Jarocinie, w celu uzyskania w książeczce wojskowej, wpisu przeniesienia do rezerwy. Po zakończeniu funkcjonowania komisji w Jarocinie, wpisy te będzie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu.  Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed komisją lekarską w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności – informuje Michał Rzepa.


{mosimage}


***

Zasadnicza służba wojskowa funkcjonowała w Wojsku Polskim do sierpnia 2009 r., od tego czasu pełniona jest na podstawie dobrowolnego wyboru, jako służba czynna (stała, kontraktowa lub kandydacka) lub służba w ramach Narodowych Sił Zbrojnych. Oznacza to, że w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej służą wyłącznie żołnierze zawodowi. Kadra zawodowa Sił Zbrojnych RP dzieli się na korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Celem profesjonalizacji jest zastąpienie służby obowiązkowej ochotniczą służbą zawodową i służbą kontraktową, przy jednoczesnym dostosowaniu liczebności, struktury i wyposażenia armii zarówno do nowych wyzwań i zagrożeń, jak i oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Osoby zainteresowane rekrutacją w strukturach Wojska Polskiego informacje mogą uzyskać za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, Urzędów Miast/gmin oraz Starostwa Powiatowego w Jarocinie.


Wykaz adresów i telefonów:

WKU w Kaliszu (0-62) 767 10 41, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz,

Starostwo Powiatowe w Jarocinie (0-62) 747 29 20, al. Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin,

Urząd Miejski w Jarocinie (0-62) 749 96 00, al. Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin,

Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie (0-62) 740 30 24, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,

Urząd Gminy w Jaraczewie (0-62) 747 31 02, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo,

Urząd Gminy w Kotlinie (0-62) 740 54 81, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin,

http://www.wojsko-polskie.pl

http://www.mon.gov.pl

http://www.kalisz.wku.wp.mil.pl

×