otwórz widżet facebooka

Edukacja

Powiat Jarociński jest organem prowadzącym dla następujących szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Dzieci i młodzież szczególnej troski z terenu powiatu mogą pobierać naukę w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie oraz Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny w Górze.

Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cerekwicy.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia stwarza możliwości rozwijania zainteresowań utalentowanej muzycznie młodzieży i dzieci.

 

×