otwórz widżet facebooka

Edycja 1

 

 

Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”, w ramach którego planuje się wykonanie ścieżek rowerowych w każdej gminie wchodzącej w skład powiatu jarocińskiego tj. w Gminie Kotlin na odcinku Twardów – Wyszki, w Gminie Jarocin na odcinku Jarocin – Roszków, w Gminie Żerków na odcinku: Żerków – Chrzan oraz w Gminie Jaraczewo w miejscowości Rusko .

Realizacja przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów.

Trwają prace w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”. 
Dobiega końca budowa ścieżki rowerowej od istniejącego chodnika przy cmentarzu w Rusku do skrzyżowania z ulicą Folwarczną o długości około 400 m, a rozpoczyna się budowa ścieżki rowerowej Jarocin - Roszków od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu w Roszkowie o długości 3,5 km. Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową istniejących zjazdów.
Na etapie projektowania jest obecnie ścieżka rowerowa o długości 3,0 km z Żerkowa do Chrzana oraz od Twardowa do drogi krajowej nr 11 o długości 1,2 km.
Realizacja całego zakresu robót przewidziana jest w terminie do 21 września 2023r.
Całkowita wartość zadania wynosi 9.471.000,00 zł, natomiast Powiat Jarociński otrzymał dofinansowanie o wartości 8.997.450,00 zł.
Na zdjęciu Zarząd Powiatu Jarocińskiego podczas objazdu w miejscowości Roszków.

Budowa ścieżki rowerowej Roszków

Budowa ścieżki rowerowej Roszków

Budowa scieżki rowerowej Roszków

 

×