otwórz widżet facebooka

Edycja 2Inwestycja o nazwie „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin – Wilcza i Radlin – Radliniec” powstała w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z promesą z  dnia 28 września  2022r.  roku  Powiat jarociński otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 10.450.000,00 złotych, co stanowiło 85,09 % kosztorysowej wartości zadania inwestycyjnego.
Wykonawcą inwestycji „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin – Wilcza i Radlin – Radliniec” , zgodnie z umową z dnia 03 października 2022 roku, było Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego SA w Kaliszu, które zrealizowało zadanie w umownym terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
Ostateczna, zgodnie z powykonawczymi obmiarami, wartość inwestycji stanowi kwotę – 12.433.870,89 zł.
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3741P Radlin – Radliniec o długości około 2,9 km  poszerzono jezdnię do 5,5 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z dobudową ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Dokonano wymiany przepustów, przebudowano zjazdy, odmulono rowy. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowana  droga powiatowa nr 4200P Kotlin – Wilcza o długości około 2,3 km została poszerzona do 5,5 m. Wykonano nowa nawierzchnię asfaltowej wraz z dobudową ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Przeprowadzona została wycinką i nasadzenia drzew, wymieniono przepusty, przebudowane zostały zjazdy, odmulone  rowy, wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome.

Otwarcie drogi Kotlin-Wilcza:Otwarcie dróg Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec

Otwarcie dróg Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec

Otwarcie drogi Radlin-Radliniec:

Otwarcie dróg Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec

Otwarcie dróg Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec


Droga wewnętrzna do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem w trakcie realizacji:

Zgodnie z promesą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, która została odmrożona i skorygowana w górę pokrywając 95% wydatków Powiat Jarociński zbudował wewnętrzną drogę  do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu. Udział środków z Polskiego Ładu wyniósł 1.415.492,11 zł. Dzięki wymienionym środkom finansowym powstały drogi manewrowe o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ponad 1 500 m² wraz z odwodnieniem, utwardzony został plac postojowy płytami ażurowymi o powierzchni ponad 1 600 m². Powstała także infrastruktura towarzyszącą w postaci wiaty na rowery. Przeprowadzono remont ogrodzenia, a także wykonano instalację kanalizacji deszczowej, zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne  szkoły oraz wykonano system TV przemysłowej na zrewitalizowanym obszarze. Pojawiły się nowe  nasadzenia w postaci  44 sztuk lip. Lipy oraz trawniki są  podlewane przy wykorzystaniu wody deszczówki odprowadzanej do podziemnych zbiorników z całości utwardzonego terenu.

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2023/2024 oddano do użytku wewnętrzną drogę do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu:


logo

 

a) Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu
Źródła finansowania w/w zadania:

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu 1 356 310,58 zł

Wkład powiatu 71 384,77 zł

Łączna kwota 1 427 695,35 zł


b) Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin – Wilcza i Radlin -Radliniec
Źródła finansowania w/w zadania:

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu 10 450 000,00 zł

Wkład powiatu 1 831 115,71 zł

łączna kwota 12 281 115,71 zł 

c)  Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych

W wyniku realizacji w/w zadania w każdej gminie wchodzącej w skład powiatu jarocińskiego powstaną ścieżki rowerowe tj. przy drodze powiatowej nr 4195 P na odcinku Słupia – Wola Książęca, nr 4194 P na odcinku Łuszczanów – Kadziak, nr 4183 P na odcinku Góra – Zalesie, nr 3678 P na odcinku Żółków – Ludwinów.

Źródła finansowania w/w zadania:

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu 5 153 085,00 zł

Wkład własny 271 215,00 zł

Łączna kwota 5 424 300,00 zł 

 

 

 

×