otwórz widżet facebooka

Edycja 6

Tablica

Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”, w ramach którego planuje się wykonanie ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 1,3 km w Gminie Jaraczewo na odcinku Góra – Zalesie – etap II oraz w Gminie Żerków a odcinku Raszewy – Żerków.

Realizacja przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów.

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu: 2.000.000,00 zł
Wkład własny: 40.800,00 zł
Łączna kwota: 2.040.800,00 zł 


Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. ,,Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegającą na dobudowie chodników". W wyniku realizacji zadania powstaną chodniki o łącznej długości ok. 1,32 km w:
- Gminie Kotlin w miejscowości Wyszki,
- Gminie Jaraczewo w miejscowości Strzyżewko,
- Gminie Jarocin przy ul. Siedlemińskiej – etap III,
- Gminie Żerków w miejscowości Żółków.

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu: 2.000.000,00 zł
Wkład własny: 40.800,00 zł
Łączna kwota: 2.040.800,00 zł 

 

 

×