otwórz widżet facebooka

Eko pracownia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

POWIAT JAROCIŃSKI

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. „Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 

 


 


Powiat Jarociński pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu środki w wysokości 52.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie”.
Całkowita wartość zadania to 64.000,00 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Powiatu Jarocińskiego.
Celem projektu jest stworzenie szkolnej pracowni na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych (biologii, chemii i geografii). Projekt polega na zakupie niezbędnego wyposażenia sali (stoły i krzesła) oraz wyposażenia do realizowania programów edukacyjnych, które zostanie przekazane do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.


 

27 stycznia 2023r. odbyło się oficjalne otwarcie Eko pracowni edukacyjnej w Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, w którym uczestniczył Zarząd Powiatu Jarocińskiego, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Aleksandra Durkowska, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy Starostwa Powiatowego w Jarocinie odpowiedzialni za inwestycje oraz uczniowie.
Zebrani mieli okazje uczestniczyć w ,,żywej lekcji” na temat ekologii. Młodzież opowiedziała o sprzęcie, w który wyposażono salę lekcyjną dzięki pozyskanym środkom z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 52.000,00 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła 64.000,00 zł.

×