otwórz widżet facebooka

Ekologiczna piosenka - konkurs

Dodano 21 września 2020, wpis archiwalny Ekologiczna piosenka - konkurs

Regulamin konkursu na najładniejszą piosenkę ekologiczną

Organizator: STAROSTA JAROCIŃSKI

Forma wykonania: Nagranie piosenki o treści ekologicznej na nośniku informatycznym i zaprezentowanie jej na I Powiatowym Pikniku Ekologicznym pt: „Z Ekologią na Ty”.

Cele: Propagowanie postaw proekologicznych, rozwijanie wrażliwości ekologicznej.

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego.

Przedmiot: Przedstawienie w formie piosenki treści związanych z ochroną środowiska. Jedno dziecko śpiewa 1 piosenkę. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 3 minut.

Warunki udziału: W konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego.

Harmonogram przebiegu konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu- 21 września 2020 r.;
2. Dostarczenie nagranych piosenek na nośniku informatycznym do 31.10.2020r. do Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie trwania „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt: „Z Ekologią na Ty”, który odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie (Ogród Różany) w dniu 5 listopada 2020r. o g. 11.00. W trakcie pikniku nastąpi prezentacja max. 15 piosenek zaprezentowanych przez poszczególnych uczniów wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród. Zasady konkursu zostaną rozpropagowane na łamach lokalnej prasy oraz stronie internetowej powiatu jarocińskiego.

Nagrody: Za zajęcie I, II, III miejsca – nagrody rzeczowe.

×