otwórz widżet facebooka

Ekologiczna pracowania w Tarcach!

Dodano 28 września 2020, wpis archiwalny Ekologiczna pracowania w Tarcach!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje w roku 2020 na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia w zakresie priorytetu VII.1 „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa”.

W piątek, 25 września br., opublikowano listę beneficjentów programu. Wśród nich znalazła się szkoła z terenu naszego powiatu - Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach otrzyma dofinansowanie w kwocie 45.390,00 zł na stworzenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej. Całkowita wartość zadania wynosi 50 434,00 zł

×