otwórz widżet facebooka

Gdzie po paszport

Dodano 25 stycznia 2007, wpis archiwalny

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski o wydanie paszportów:
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18, budynek C,
pokój nr 20 i 33, tel. 0-61 8541031)

oraz w Delegaturach WUW

w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, Tel. 0-62 7657580 oraz 0-62 7657582
w Koninie, ul. Al. 1 maja 7, tel. 0-63 2430196
w Lesznie - pl. Kościuszki 4, tel. 0-65 5294838 w. 332,335
w Pile - al. Niepodległości 33/35, te. 0-67 2116243, 211 6108
×