otwórz widżet facebooka

III Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: "Z Ekologią na Ty" w Jarocinie

 


 

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 

Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu na realizację 3 przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną:


Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie dotacja w wysokości 40 559,40 zł.
Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni mobilnej na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych.


Ścieżka Edukacyjna pod chmurką na terenie powiatu jarocińskiego - dotacja w wysokości 72 000,00 zł,
Ustawione zostanie 12 szt. drewnianych tablic, które stanowić będą uzupełnienie 10 szt. tablic zamontowanych w roku 2021 jako elementów „Ścieżki edukacyjnej pod chmurką na terenie powiatu jarocińskiego”. Tematyka planowanych 12 szt. tablic, stanowiących formę edukacji
ekologicznej w szczególności dzieci i młodzież, nawiązywać będzie do informacji z zakresu ochrony różnych elementów środowiska naturalnego, zachęcających do dbania o otaczającą nas przyrodę i motywujących do działań proekologicznych. Przy tablicach zamontowanych zamontowane zostaną 3 szt. ławek drewnianych dla strudzonych jazdą rowerem.
Ścieżka edukacyjna stanowi aktywną forma edukacji pozwalającą łatwiej przyswajać wiedzę przyrodniczą, rozwijać pamięć oraz spostrzegawczość. Ścieżka edukacyjna będzie pełnić
funkcję edukacyjno — rekreacyjną i będzie stanowiła zainteresowanie również dla wszystkich osób poruszających się ścieżka rowerową. Ścieżka będzie służyć wszystkim miłośnikom przyrody i ekologii oraz mieszkańcom powiatu jarocińskiego i okolic.


III Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: "Z Ekologią na Ty" w Jarocinie - dotacja w wysokości 50 220,00 zł
Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego w zakresie promowania działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska z zakresu ochrony powietrza i wód, gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności, odnawialnych źródeł energii i innych zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania: Konkurs pt.: „Oswajamy wodę”, „Śmieciom – STOP!” pt.: „Jak ograniczyć ilość odpadów?”, pt. "Chronię powietrze - oszczędzam energię” oraz konkurs na najlepszy blog o tematyce ekologicznej.
Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty z decoupage pt.: "Zamień śmieć w potrzebną rzecz".

 


 

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 Laureaci konkursów proekologicznych organizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „III Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty” w Jarocinie” przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Konkurs plastyczny pt. „Chronię powietrze – oszczędzam energię”

I grupa wiekowa – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY I – III)


I miejsce - 3 osobowa grupa uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ludwinowie – Lena Kaczmarek, Julia Przybylak , Wiktoria Antoniewicz,
II miejsce - 3 osobowa grupa uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ludwinowie – Zuzanna Radolińska, Magdalena Lewandowska, Natalia Paluszak,
III miejsce - 3 osobowa grupa uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubini Małej – Hanna Hałas, Lena Łokietek, Amelia Raczycka.


Wyróżnienia otrzymują uczniowie:
Szkoły Podstawowej w Wojciechowie – Otylia Pawlak, Antonina Raczkiewicz, Aleksandra Nowak,
Szkoły Podstawowej w Kotlinie – Barbara Kantek, Adrianna Wojciechowska, Miłosz Nowicki,
Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie – Julia Grześkowiak, Maria Marek, Weronika Stiller,
Szkoły Podstawowej w Rusku – Amelia Walczak, Kacper Huderek, Dawid Drukarczyk,
Szkoły Podstawowej w Rusku – Sara Szymaniak, Zuzanna Woźniak, Natalia Stanisławska,
Szkoły Podstawowej w Rusku – Alicja Baszyńska, Zofia Jacek, Maria Posłuszna,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Siedleminie – Zofia Nowak, Dawid Pawłowski, Wiktoria Szczepaniak,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubini Małej – Leopold Adamski, Wiktor Urbaniak, Bartosz Józefiak,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ludwinowie – Nadia Frąszczak, Jagoda Banaś, Zuzanna Paluszak.


II grupa wiekowa – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY IV – VI)


I miejsce - 3 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie – Natalia Mazurek, Wojciech Wieliński, Michał Kubicki,
II miejsce - 3 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Noskowie – Amelia Abramowicz, Kacper Weinert, Jakub Biniasz,
III miejsce - 3 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie – Mikołaj Stefaniak, Kacper Wardeński, Jakub Andrzejczak.


Wyróżnienia otrzymują uczniowie:
Szkoły Podstawowej w Wojciechowie – Wiktoria Marciniszyn, Nadia Wachowiak, Julia Wielińska,
Szkoły Podstawowej w Wojciechowie – Oliwier Pawlak, Bartosz Sieradzki, Nadia Kuszyńska,
Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie – Olga Wiszniewska, Anna Szymendera, Kacper Kuchciński,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ludwinowie – Oliwia Antoniewicz, Bartosz Kantorski, Daria Chelwing,
Szkoły Podstawowej w Żerkowie – Maja Walczak, Julia Sieradzka, Zofia Stachowiak,
Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej – Nadia Szpera, Julia Szpera, Kacper Kubasik,
Szkoły Podstawowej w Witaszycach – Sandra Handke, Alicja Bryl, Oliwia Frąszczak,
Szkoły Podstawowej – Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie – Maja Skokowska, Zofia Michalak, Zuzanna Florczyk,
Szkoły Podstawowej w Noskowie – Zuzanna Radziejewska, Liliana Zaradniak, Dominika Kmieć,
Szkoły Podstawowej w Noskowie – Lena Banaszak, Antonina Wasik, Artur Pawełczyk.


XXIII edycja konkursu proekologicznego „Śmieciom – Stop!” przeprowadzona pod hasłem „Jak ograniczyć ilość odpadów?”.


Kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY I – V)
I miejsce - Gabriela Kiełb – Zespół Szkół Nr 4 w Jarocinie
II miejsce - Zuzanna Masztalerz – Szkoła Podstawowa w Jaraczewie III miejsce - Wojciech Szymczak – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jarocinie


Wyróżnienia otrzymują:
Olaf Glubiak – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej
Jowita Witczak – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jarocinie
Wiktoria Marciniszyn – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
Michał Nawrot – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
Wiktor Ficner – Zespół Szkół w Mieszkowie
Olga Wiszniewska – Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie


Kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASA VI - VIII)


I miejsce - Mikołaj Kurzawa – Zespół Szkół w Witaszycach
II miejsce - Lena Zaradniak – Szkoła Podstawowa w Jaraczewie
III miejsce - Szymon Regulski – Szkoła Podstawowa w Cielczy


Kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASA VI - VIII)
Wyróżnienia otrzymują:
Marta Pera – Szkoła Podstawowa w Żerkowie
Joanna Rybacka – Szkoła Podstawowa w Żerkowie
Nikodem Sarbinowski – Szkoła Podstawowa w Chrzanie
Eliza Śpitalniak – Szkoła Podstawowa w Jaraczewie
Stanisław Czechak – Zespół Szkół Nr 4 w Jarocinie
Oliwia Kolańska – Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie


Kategoria – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA


I miejsce - Rafał Stawski – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
II miejsce - Maja Sroczyńska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
III miejsce - Gabriela Grzybkowska– Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie


Wyróżnienia otrzymują:
Amelia Ignasiak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie
Monika Pełka – Szkoła Branżowa w Cerekwicy Nowej
Maja Cieślak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
Aleksandra Młyńczyk – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie


Konkurs na najlepszego bloga o tematyce ekologicznej.


I miejsce - Dominika Strzelecka – Zespół Szkół Nr 4 w Jarocinie
II miejsce - Julia Danielak – Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie
III miejsce - Julia Nowicka – Szkoła Podstawowa w Kotlinie


Wyróżnienia otrzymują:
Nikola Mikołajczyk – Zespół Szkół Nr 4 w Jarocinie
Julita Śniegula – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej
Paweł Mąka – Zespół Szkół w Witaszycach
Aleksandra Nowakowska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
Jakub Kozielski – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie


Konkurs z wiedzy ekologicznej pt. „Oswajamy wodę”.
I miejsce - Kinga Szymura – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
II miejsce - Franciszek Błaszczyk – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
III miejsce - Jagoda Roszak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie


Wyróżnienia otrzymują:
Amelia Ignasiak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie
Oliwia Jeńczak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie
Antonina Leroch – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie
Patryk Borowski – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie
Klaudia Juskowiak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie
Weronika Konieczna – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
Hubert Czerwiński – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
Aleksandra Cieślak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
Wiktoria Brzezińska – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
Wiktoria Torczyńska – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
Oliwia Gorzelańczyk – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
Filip Andrzejczak – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach


\

×