otwórz widżet facebooka

II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty” w Jarocinie

Dodano 17 września 2021, wpis archiwalny II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty” w Jarocinie

Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w wys. 45 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną pn:. „II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty w Jarocinie”.

Projekt znalazł się na 2 miejscu listy wniosków na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną spełniających warunki do dofinansowania.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
z terenu powiatu jarocińskiego w zakresie promowania działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.  Podczas projektu wykształcona zostanie u uczestników postawa szacunku do przyrody ożywionej
i nieożywionej, zwiększona zostanie odpowiedzialność za jej stan, nastąpi zmiana nawyków, uwrażliwienie uczniów na przyrodę, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
i ekologicznych uczniów poprzez przeprowadzenie konkursów oraz quizu o tematyce ekologicznej.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na zorganizowanie 4 konkursów ekologicznych

1.   Konkurs pt.: „ŚMIECIOM STOP! UWAGA NA AZBEST I INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

2.   Konkurs pt.: „JESTEM EKO!"

3.   Konkurs na najładniejszą recytację wiersza o tematyce ekologicznej

 

 

Rozstrzygnięcie konkursów oraz przeprowadzenie quizu nastąpi podczas „II Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt:. „Z Ekologią na Ty w Jarocinie”.

Projekt z pewnością zapewni  mnóstwo pozytywnych emocji i dobrej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną.

 

O każdym planowanym wydarzeniu w ramach projektu będziemy informować poprzez rozpowszechnienie plakatów, informacji w prasie lokalnej, umieszczenie informacji na naszej stronie internetowej.

 

×