otwórz widżet facebooka

Informacja o wyborze oferty dotyczącącej prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie

Dodano 08 grudnia 2003, wpis archiwalny Po ogłoszeniu w lokalnej prasie informacji o możliwości prowadzenia od 1 stycznia 2004 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie wpłynęły 4 oferty, które złożyli: Stowarzyszenie "Jutrzenka" z Jarocina, Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" z Jarocina, Oddział Terenowy Towarzystwa Walki z Kalectwem z siedzibą w Kotlinie oraz Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej z okolic Poznania.

Stowarzyszenie "OPUS" powstało przy udziale rodziców osób niepełnosprawnych i terapeutów. Głównym założeniem działalności stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym, uzależnionym i bezrobotnym.

Prezesem Stowarzyszenia jest Edyta Jerzycka - psycholog, psychoterapeuta; wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracowała również z osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarocinie i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach oraz jako konsultant w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjnych w Jarocinie, Kotlinie, Noskowie i Żerkowie, współpracowała z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ze stowarzyszeniami działającymi w obszarze psychoterapii i psychoedukacji.

Zgodnie z ofertą stowarzyszenie zamierza prowadzić WTZ w dotychczasowej siedzibie przy ul. Wrocławskiej 39 w Jarocinie. Stowarzyszenie zapowiada szeroką współpracę z rodzicami i opiekunami osób korzystających z zajęć w warsztacie. Zapowiada także współpracę ze środowiskiem lokalnym. "Istotne dla nas jest doświadczenie i zaangażowanie znacznej części dotychczasowych pracowników WTZ w Jarocinie i w związku z tym chcielibyśmy z nimi współpracować. Uwzględniamy także to, że wytworzyły się więzi emocjonalne między uczestnikami i ich instruktorami. Zdajemy sobie sprawę, że dla uczestników - osób upośledzonych umysłowo - każda zmiana jest trudna" - czytamy w ofercie Stowarzyszenia "OPUS".

Stowarzyszenie zamierza zaproponować uczestnikom różnego rodzaju zajęcia wykraczające poza rehabilitację w poszczególnych pracowniach, np. stworzenie koła teatralnego, grupy wokalno-muzycznej, kółka recytatorskiego, wyjazdy do kina i teatru.
×