otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Jest porozumienie - ratownicy wycofują wypowiedzenia

Dzisiaj o godzinie 15.30 zostało podpisane porozumienie z jarocińskimi ratownikami medycznymi kończące ich protest. Ratownicy wycofują wypowiedzenia.

21 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Nowe procedury po nawałnicach

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wprowadził uproszczone procedury i podniósł zasiłki dla poszkodowanych przez nawałnice.

18 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Telekonferencja Wojewody w sprawie usuwania szkód po nawałnicach

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się telekonferencja, w której brał udział Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman oraz włodarze powiatów i gmin z terenu całego województwa.

17 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Spotkanie z szefem MSWiA

W Poznaniu trwa aktualnie spotkanie Szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z samorządowcami z wielkopolskich gmin najbardziej dotkniętych nawałnicami. Tematem rozmów jest pomoc poszkodowanym przez żywioł mieszkańcom. W spotkaniu biorą udział m.in.: Starosta Teodor Grobelny, Wicestarosta Mirosław Drzazga, czy Dariusz Strugała Burmistrz Jaraczewa.

16 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Jak pomagać - to realnie

„Wspólnie z Wicestarostą Drzazgą – wzięliśmy udział w zebraniu zwołanym przez burmistrza gminy Jaraczewo Dariusza Strugałę, bo właśnie na terenie tej gminy nawałnica poczyniła największe szkody, gdzie na bieżąco ustalaliśmy, co należy w pierwszej kolejności zrobić” - mówi Starosta Teodor Grobelny.

14 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Święto Wojska Polskiego

W jarocińskiej jednostce wojskowej odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Z tej okazji Starosta Teodor Grobelny złożył wszystkim żołnierzom najlepsze życzenia. Po zakończeniu obchodów w jednostce Dowódca ppłk Jarosław Grzesznik oraz zaproszeni goście udali się na jarociński cmentarz, by złożyć wiązanki kwiatów na grobach żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

14 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Skutki nawałnic

W związku z nawałnicą, jaka przetoczyła się przez powiat jarociński i szkodami jakie wyrządziła – Starosta Teodor Grobelny wraz z Wicestarostą Mirosławem Drzazgą – wzięli udział w obradach sztabu kryzysowego zwołanego przez Dariusza Strugałę, Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo, gdyż ta gmina została najbardziej poszkodowana na terenie Powiatu jarocińskiego. Na uwagę zasługuje także fakt, że pan Burmistrz Jaraczewa brał przez całą noc czynny udział w akcji ratowniczej koordynując działania wszystkich służb.

12 sierpnia 2017
Informacje ogólne

List otwarty Starosty do Mieszkańców Powiatu Jarocińskiego

„Przypadkowo wysłuchałem wywiadu udzielonego przez Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego w radiu oraz zapoznałem się z treścią listu do mieszkańców Goliny, którego autorem jest również pan Pawlicki, co potwierdził podpisując się jako „Wasz Burmistrz”. Treści i poglądy zawarte w wywiadzie i w liście są tendencyjne, jednostronne i mijają się z prawdą. Nie byłyby godne odniesienia się do nich, gdyby nie napastliwy ton, jakim posługuje się Burmistrz Pawlicki w stosunku do Zarządu Powiatu i członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego jestem członkiem od wielu lat.

11 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Starosta Jarociński zawiadamia

Starosta Jarociński działając na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. oraz w oparciu o artykuły z prawa geodezyjnego i kartograficznego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

11 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Pikietujący u Starosty

Dzisiaj kilkunastu pikietujących mieszkańców powiatu jarocińskiego wspierających protest ratowników medycznych przeszło ulicami miasta pod starostwo powiatowe.

11 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Czy Burmistrz Adam Pawlicki dotrzyma słowa ?

„W związku z deklaracjami pana Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego, które wygłosił podczas wywiadu radiowego w dniu 3-go sierpnia, a dotyczącymi jego chęci pomocy dla szpitala jarocińskiego zwracam się do pana Burmistrza, by dotrzymał słowa i przekazał z budżetu gminnego kilka milionów na zakup rezonansu magnetycznego dla naszego szpitala…” – mówi Starosta Teodor Grobelny.

11 sierpnia 2017
Informacje ogólne

Dożynki Powiatowo-Gminne 2017

Starosta jarociński Teodor Grobelny w imieniu swoim i wójta Kotlina zaprasza wszystkich na Dożynki Powiatowo - Gminne, które odbędą się 3 września br. w Magnuszewicach w gminie Kotlin.

11 sierpnia 2017
×