otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Przebudowa drogi w Lisewie

Trwają prace związane z przebudową drogi w Lisewie. Realizacja powiatowej inwestycji rozpoczęła się w ubiegłym roku. W ramach obecnie przeprowadzanego - II etapu prac drogowcy wyrównują i poszerzają jezdnię do szerokości 5,5 m oraz układają nową asfaltową nawierzchnię. Na całej długości 560 m dobudowywany jest jednostronny chodnik.

29 maja 2013
Informacje ogólne

Bezpłatne konsultacje

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi prowadzi Punkt Konsultacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jarociński punkt czynny jest w środy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w godz. 9-14. Można tam uzyskać bezpłatne konsultacje ekspertów ekonomii społecznej oraz specjalistów w zagadnieniach księgowości, marketingu i prawa podmiotów ekonomii społecznej.

28 maja 2013
Informacje ogólne

System kolejkowy i rejestracja elektroniczna

Od połowy kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie działa tzw. system kolejkowy, fachowo nazywany również systemem zarządzania ruchem klientów. Takie rozwiązanie ma na celu podniesienie jakości obsługi klientów poprzez rozładowanie kolejek na korytarzu Urzędu.

28 maja 2013
Informacje ogólne

Witaszyce w dawnej fotografii

„Witaszyce w dawnej fotografii” to album wydany z okazji 10-lecia Stowarzyszenia na rzecz Witaszyc. Album jest pokłosiem wystawy, która została otwarta w Bibliotece Publicznej w Witaszycach we wrześniu 2009 roku.

28 maja 2013
Informacje ogólne

Wnioski o nagrody z okaazji Dnia Pracownika Socjalnego

Starosta Jarociński uprzejmie informuje, że z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody przyznawane będą w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz kategorii zespołowej dla zespołów osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej (DzU z 2013 r. poz. 182 ze zm.) Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających zakresie pomocy społecznej. Zasady przyznawania nagród określa rozporządzanie Ministra Polityki Społecznej dnia 7 kwietnia 2005 roku, w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (DzU. Z2005 r. Nr 74, poz.658). Termin składnia wniosków do Wojewody upływa z dniem 31 lipca.

27 maja 2013
Informacje ogólne

Zmodyfikuj z nami stronę www

Strona internetowa samorządu Powiatu Jarocińskiego znana jest internautom już blisko 10 lat. Portal www.powiat-jarocinski.pl na bieżąco jest modyfikowany, jednak zdajemy sobie sprawę, że wciąż nie jest idealny. Idąca do przodu technika, a przede wszystkim oczekiwania internautów sprawiły, że od dłuższego czasu przygotowujemy się do całkowitej modyfikacji naszej strony. Zwracamy się z prośbą do wszystkich gości poszukujących informacji na naszej stronie o sugestie i propozycje, które mogłyby sprawić, że nowy portal będzie spełniał oczekiwania wszystkich jej użytkowników.

Uwagi prosimy kierować na adres rzecznik@powiat-jarocinski.pl do dnia 20 czerwca 2013r.

27 maja 2013
Informacje ogólne

Zatrzymaj się i żyj!

24 maja rozpoczęła się kolejna edycja kampanii Bezpieczny przejazd „Zatrzymaj się i żyj!”. W działania włączyły się także jednostki ratownicze z terenu powiatu jarocińskiego, które zorganizowały symulację wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Jarocinie. W ten sposób zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i zagrożenia, których można uniknąć.

27 maja 2013
Informacje ogólne

Odkrywamy bohaterów

„Odkryj bohatera” to projekt edukacyjny realizowany w ramach 95. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Jego ideą jest przybliżenie młodzieży postaci powstańców wielkopolskich związanych z Ziemią Jarocińską. Ciekawy pomysł Fundacji 750-lecia Jarocina, zyskał akceptację Powiatu Jarocińskiego, który na jego realizację przeznaczył najwyższą dotację - 9 tys. zł.

23 maja 2013
Informacje ogólne

Na początek... ze smakiem

plakatbrodnica.jpgRusza kolejny, już trzeci, sezon imprez związanych z realizacją projektu z „Napoleonem do Wielkopolski…”. W tym roku inauguracją będzie piknik pod nazwą „Napoleon ze smakiem”, który odbędzie się w Brodnicy (Powiat Śremski) już 1 czerwca.

21 maja 2013
Informacje ogólne

Remontują powiatowe drogi

83 drogi zarządzane przez powiat jarociński zostały objęte remontem po długiej i nie oszczędzającej ani nas, ani nawierzchni drogowych - zimie. Do tej pory w powiatowe drogi wbudowano 380 ton masy asfaltowej na gorąco, wyremontowano grysem i emulsją ponad 330 km dróg. Zużyto do tego celu ponad 500 ton grysu.

21 maja 2013
Informacje ogólne

Współpraca w ramach Akceleratora

Podpisanie „Listu o woli współpracy w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej” pomiędzy Politechniką Poznańską a samorządami powiatowymi z Wielkopolski było głównym punktem Konwentu Starostów, który odbył się 16 maja w Poznaniu. W imieniu władz Powiatu Jarocińskiego pod Listem podpisał się wicestarosta Mirosław Drzazga.

21 maja 2013
×