otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Mieszkańcy za powiększeniem powiatu

Podczas przeprowadzonych przez jarocińskie starostwo konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jarocińskiego, mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za powiększeniem powiatu jarocińskiego o 4 działki o łącznej powierzchni 0,8415 ha. Zmiana granic wywołana została prośbą jednego z mieszkańców Mieszkowa, który przynależał do obrębu ewidencyjnego Wolica Pusta w gminie Nowe Miasto.  Zmiana granicy powiatu będzie możliwa z dniem 1 stycznia 2014 roku.

17 stycznia 2013
Informacje ogólne

Będą szacować nieruchomości pod obwodnicę Jarocina

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Starostę Jarocińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wartości nieruchomości przeznaczonych pod budowę obwodnicy Jarocina. W tym celu wojewoda powoła rzeczoznawcę majątkowego, który określi wartość przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Jednocześnie wojewoda zawiadomił, że „z uwagi na czasochłonne czynności postępowania administracyjnego, podejmowane w sprawie o ustalenie odszkodowania, takie jak konieczność powołania rzeczoznawcy majątkowego, dokonania wyceny nieruchomości oraz na znaczną ilość prowadzonych w tym zakresie postępowań”  termin załatwienia sprawy przedłużony został do 30 kwietnia 2013 roku.

17 stycznia 2013
Informacje ogólne

Klikasz i oglądasz mapę

Zasoby geodezyjne jarocińskiego starostwa są już dostępne w Internecie. Można je przeglądać nie wychodząc z domu, tylko klikając na baner zamieszczony na stronie www.powiat-jarocinski.pl.

16 stycznia 2013
Informacje ogólne

Dołożyli do ratowania życia dzieci i godnej opieki dla seniorów

Grupa samorządowców i urzędników powiatu jarocińskiego wsparła tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotą 5 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na ratowanie życia dzieci i godną opiekę seniorów.

15 stycznia 2013
Informacje ogólne

Więcej na konserwację rowów melioracyjnych

20 tys. zł przeznaczył samorząd Powiatu Jarocińskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2012 roku. Pozwoliło to na zwiększenie zakresu prac konserwacyjnych wykonywanych na rowach melioracyjnych. Dotacje otrzymały spółki wodne z terenu wszystkich gmin powiatu jarocińskiego: Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie, Gminna Spółka Wodna w Jarocinie, Gminna Spółka Wodna w Kotlinie, Gminna Spółka Wodna w Żerkowie.

15 stycznia 2013
Informacje ogólne

Powiat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

300 jaj, 36 margaryn, 11 kg cukru, 9 kg mąki, 36 dżemów, 6 proszków do pieczenia, 23 cukry waniliowe i blisko 4 litry galaretki wykorzystano do upieczenia Wielkiego Biszkoptu Orkiestrowego, który był licytowany podczas wczorajszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie. Właścicielem tortu został Przemysław Musielak, który reprezentując Zarząd Powiatu w Jarocinie zaoferował najwyższą kwotę podczas licytacji – 500 zł.

14 stycznia 2013
Informacje ogólne

Zmarł prof. Michał Kulesza

Zmarł prof. Michał Kulesza, wybitny prawnik, szef Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, znany przede wszystkim, jako twórca podwalin prawnych pod rozwój demokracji lokalnej. Był współautorem obu reform samorządowych – tej  z 1990 roku, która wprowadziła do ustroju Polski gminy, i tej z 1998 roku, w wyniku której powstały powiaty i województwa samorządowe. Zawsze też bronił powiatów, jako centrów polityczno-administracyjnych.

zdjęcie: www.rp.pl

 

14 stycznia 2013
Informacje ogólne

Zgrany Jarocin

Rusza projekt Zgrany Jarocin. Jego celem jest stworzenie przez młodzież gry planszowej lub karcianej oraz questu, których fabuła będzie związana z Ziemią Jarocińską (historią, współczesnością, krajoznawstwem i turystyką). Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu będą warsztaty tworzenia gier planszowych i questów, które odbędą się od 21 do 25 stycznia 2013 r. 

13 stycznia 2013
Informacje ogólne

Powiatowi wolontariusze dołączyli do orkiestry

Powiatowi samorządowcy i urzędnicy dołączyli do sztabu nr 209 tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab mieści się w Zespole Szkół Społecznych, a jego szefem jest Marek Konieczny. Wolontariusze wyposażeni zostali w specjalne identyfikatory i oznakowane puszki, do których w najbliższą niedzielę będą zbierali pieniądze na rzecz ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

11 stycznia 2013
Informacje ogólne

Powiatowi wolontariusze dołączyli do orkiestry

Powiatowi samorządowcy i urzędnicy dołączyli do sztabu nr 209 tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab mieści się w Zespole Szkół Społecznych, a jego szefem jest Marek Konieczny. Wolontariusze wyposażeni zostali w specjalne identyfikatory i oznakowane puszki, do których w najbliższą niedzielę będą zbierali pieniądze na rzecz ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

11 stycznia 2013
Informacje ogólne

Kto otrzyma nagrodę "Za Zasługi dla Powiatu Jarocińskiego"?

6 lutego poznamy laureatów nagrody Starosty Jarocińskiego "Za Zasługi dla Powiatu Jarocińskiego". Nagrody za rok 2012 przyznane zostaną w czterech kategoriach: Młody talent, Działalność społeczna, Gospodarka oraz Oświata, Kultura i Sport. Przed podjęciem ostatecznej decyzji starosta zasięgnie opinii kapituły konkursowej, która wczoraj zapoznała się z wszystkimi zgłoszonymi kandydaturami.


11 stycznia 2013
Informacje ogólne

Starostwo wyróżnione

Starostwo Powiatowe w Jarocinie otrzymało Odznakę Honorową PCK IV stopnia. Wyróżnienie, podczas grudniowej sesji rady powiatu, wręczył staroście Mikołajowi Szymczakowi prezes jarocińskiego oddziału PCK – Tadeusz Zajdler. Odznaka została przyznana starostwu w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża przez kapitułę, której przewodniczył prezes PCK - Stanisław Kracik.

08 stycznia 2013
×