otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nowe lokale dla powiatowych instytucji

Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski i wicestarosta Przemysław Musielak podpisali akt notarialny dotyczący zakupu nieruchomości przy ul. Zacisznej w Jarocinie, gdzie przeniesione zostaną Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Komunikacji.

25 marca 2010
Informacje ogólne

Niepowtarzalny dzień patrona

10 marca 2010 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Jarocinie po raz pierwszy obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Jak podkreśla obecny na uroczystości wicestarosta Przemysław Musielak, koordynatorzy przedsięwzięcia zadbali o to by impreza była żywa,  atrakcyjna i niepowtarzalna.  

24 marca 2010
Informacje ogólne

Gimnazjaliści w "Jedynce"

117 gimnazjalistów z terenu powiatu jarocińskiego wzięło udział w rozgrywkach sportowych w ramach VII edycji „Spotkań z Jedynką”. Zawody rozegrane zostały w dniach 15-17 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w ramach Drzwi Otwartej Szkoły. Zwycięzcy otrzymali medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

24 marca 2010
Informacje ogólne

Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi obecnie nabory wniosków dla konkursów otwartych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

22 marca 2010
Informacje ogólne

Co wiesz o ergonomii pracy?

W miniony czwartek, 18 marca w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach odbyły się eliminacje do II Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Konkursu Wiedzy o Ergonomii Pracy. Pierwsze miejsce i wymaganą liczbę punktów kwalifikującą do finału centralnego, uzyskał uczeń II klasy - Mateusz Kaczmarek.  

19 marca 2010
Informacje ogólne

Kolejny nabór wniosków w ramach PROW

W 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi kolejne nabory wniosków o udzielenie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z przeszło 17 miliardów znajdujących się w budżecie tego Programu, połowa jest już „zagospodarowana”. Pieniądze, którymi zarządza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi są przeznaczone przede wszystkim na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizację gospodarczą.

19 marca 2010
Informacje ogólne

Powiatowy Zjazd Sołtysów

Sołtysi z terenu powiatu jarocińskiego uczestniczyli w II Powiatowym Zjeździe Sołtysów, który odbył się wczoraj w Pałacu w Witaszycach. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

19 marca 2010
Informacje ogólne

Artystyczne sukcesy licealistów

Tomasz Wosik, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie zajął drugie miejsce w regionalnych eliminacjach 28 Konkursu Prozy i Poezji Frankofońskiej. Tym samym 17 kwietnia zaprezentuje się w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie.

16 marca 2010
Informacje ogólne

Kary w ustawie o odpadach

Wprowadzenie wysokich kar pieniężnych za brak stosownych zezwoleń dotyczących gospodarowania odpadami to jedna ze zmian przepisów, które weszły w życie kilka dni temu. Sankcje dotyczą także braku prowadzenia ewidencji odpadów. Przepisy odnoszą się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek, które wytwarzają odpady, z wyłączeniem osób fizycznych.

16 marca 2010
Informacje ogólne

Najlepszy chemik w regionie

Łukasz Praczyk, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie został zwycięzcą VIII Regionalnych Zawodów Chemicznych, które odbyły się 10 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie.

16 marca 2010
Informacje ogólne

Oblężenie "ogólniaka"

W sobotę 6 marca 2010 roku tłumy gimnazjalistów odwiedziły Zespół Szkół Ogólnokształcących im. T.Kościuszki w Jarocinie, który tego dnia otworzył szeroko swe drzwi zapraszając przyszłych uczniów do zapoznania się z ofertą kształcenia szkoły.  

12 marca 2010
Informacje ogólne

Starosta na kongresie samorządowym

Starosta jarociński Stanisław Martuzalski uczestniczył w Kongresie 20-lecia samorządu terytorialnego, który odbył się 8 i 9 marca w Poznaniu. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, przewodniczących rad, radnych i pracowników samorządowych.

10 marca 2010
×