otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Hitowa trójka z powiatu

Trzy firmy z terenu powiatu jarocińskiego wyróżnione zostały tytułem „HIT”, przyznanym w Konkursie Gospodarczo – Samorządowy HIT Wielkopolski 2009. Zaszczytny tytuł otrzymały: PPHU „Ania” Anna Malecha z Jarocina, Spółdzielcze Przedsiębiorstwo „ZAL-MET” Konrad Kołacki z Zalesia oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji - Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie. Jako pierwszy z gratulacjami dla przedsiębiorców reprezentujących jarocińskie firmy pospieszył obecny na ceremonii wręczenia tytułów, starosta jarociński Stanisław Martuzalski.

08 lutego 2010
Informacje ogólne

Kotlin uczcił Powstańców Wielkopolskich

5 lutego na terenie gminy Kotlin zorganizowano uroczystości z okazji obchodów 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

08 lutego 2010
Informacje ogólne

Boccia - sport dla wszystkich

W Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie zorganizowano I Olimpiadę Sportową w systemie rozgrywek drużynowych. Celem imprezy było upowszechnienie boccii, a co ważniejsze – umożliwienie udziału w niej wszystkim uczniom, bez względu na sprawność.

 

04 lutego 2010
Informacje ogólne

Warsztaty humanistyczne

W Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie zorganizowane zostały Międzyszkolne Warsztaty Humanistyczne dla klas I-III Gimnazjum. Do wspólnej zabawy i nauki zaproszeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie.

04 lutego 2010
Informacje ogólne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - obciążenie śniegiem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń PCZK Jarocin przekazuje treść ostrzeżenia hydrologicznego nr 18 wydanego przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w dniu 3 lutego br.

Ważność: od godz. 12:50 dnia 03.02.2010 r. do godz. 14:00 dnia 04.02.2010 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Zjawisko: obciążenie śniegiem
Stopień zagrożenia: 3
Przebieg: Przekroczenie wartości normowych obciążenia śniegiem w dalszym ciągu występuje na stacji meteorologicznej w Pile. W ciągu najbliższych dni prognozowany jest lokalnie słaby opad śniegu, dlatego też obciążenie śniegiem nie ulegnie większym zmianom.
Skutki: Niebezpieczeństwo awarii i uszkodzeń dachów oraz zadaszeń wyniku nadmiernego obciążenia śniegiem
Pobierz komunikat Pobierz komunikat (117.78 KB)

03 lutego 2010
Informacje ogólne

Jubileusz KGW w Mieszkowie

W ostatnią sobotę stycznia Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowie obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia. Z serdecznymi życzeniami dla jubilatek przybył m.in. starosta jarociński Stanisław Martuzalski. Włodarz powiatu podkreślając zasługi gospodyń z Mieszkowa dla rozwoju kultury wsi, podziękował za serce wkładane w pracę, która przyczynia się do integracji środowiska. Życzenia dalszych wspaniałych sukcesów w działalności społecznej oraz szczęścia w życiu osobistym, starosta przekazał na ręce przewodniczącej KGW w Mieszkowie, Marii Ochowiak.

02 lutego 2010
Informacje ogólne

Najlepsi w Wielkopolsce

W rankingu czasopisma „Wspólnota” przedstawiającym zestawienie wskaźników nadwyżki operacyjnej samorządów, powiat jarociński zajął pozycję lidera wśród wielkopolskich powiatów. W zestawieniu powiatów z terenu całej Polski samorząd zajął 23 miejsce.

02 lutego 2010
Informacje ogólne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie przypomina o obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, spoczywających na zarządcach i właścicielach, w tym obejmujących usuwanie z dachów obiektów śniegu, lodu, nawisów śnieżnych oraz sopli (art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2006r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) Wskazane czynniki w przypadku braku właściwej reakcji stwarzają zagrożenie dla konstrukcji obiektów budowlanych, co w konsekwencji może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Pobierz komunikat Pobierz komunikat (74.48 KB)

02 lutego 2010
Informacje ogólne

Kolejna "schetynówka" w powiecie

Powiat Jarociński pozyskał blisko 2,3 mln zł na kontynuację przebudowy drogi powiatowej Klęka – Żerków. Inwestycja realizowana będzie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

01 lutego 2010
Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE o silnych mrozach

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie w związku z komunikatem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega:

Ważność:
od godz. 15:00 dnia 26.01.2010 r. do godz. 15:00 dnia 27.01.2010 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Zjawisko: silne mrozy
Stopień zagrożenia: 2
Przebieg: w nocy 26/27.01.2010 r. na obszarze województwa nadal prognozowany jest spadek temperatury powietrza od (-20) °C do (-24)°C. W dzień 27.01.2010 r. temperatura wzrośnie od (-12)°C do (-10)°C 
Skutki: Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia, zamarznięcia instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, zagrożenie życia.

www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_met.html

26 stycznia 2010
Informacje ogólne

190 tys. zł na park w Górze

Powiat jarociński pozyskał ponad 190 tys. zł na dofinansowanie rewaloryzacji parku zabytkowego w Górze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się w II kwartale tego roku.

22 stycznia 2010
Informacje ogólne

65. rocznica wyzwolenia Jarocina

Władze samorządowe powiatu i gminy Jarocin w asyście przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych uczciły 65. rocznicę Wyzwolenia Jarocina składając kwiaty pod mauzoleum żołnierzy polskich i radzieckich.

22 stycznia 2010
×