otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Za tłusto, za słodko i za leniwie

    Profilaktyka chorób układu krążenia oraz profilaktyka chorób nowotworowych zdominowały ubiegłoroczne działania Starostwa Powiatowego w Jarocinie w zakresie promocji zdrowia. Bezpłatne i ogólnodostępne badania zafundowane przez powiat potwierdziły tezę, że jemy za tłusto i za słodko, spożywamy mało ryb, warzyw i owoców, a przede wszystkim prowadzimy zbyt leniwy tryb życia.

15 lutego 2008
Informacje ogólne

Batalion "jarociński"

Starosta Stanisław Martuzalski zwrócił się z prośbą do dowódcy 16. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych ppłk Mariusza Poczekaja o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o dodanie do obecnej nazwy batalionu przydomku „jarociński”. Zdaniem władz powiatowych działanie to jeszcze bardziej scali wieloletnie związki mieszkańców powiatu ze stacjonującym w Jarocinie wojskiem.

14 lutego 2008
Informacje ogólne

Budżet pod inwestycje

    Drogownictwo i oświata to główne kierunki działań zapisane w budżecie powiatu jarocińskiego na rok 2008. Największym przedsięwzięciem będzie przebudowa drogi powiatowej Jarocin - Żerków - Śmiełów - Ruda Komorska.

13 lutego 2008
Informacje ogólne

Inauguracja obchodów w Jarocinie?

    W 2008 roku przypada 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego - jedynego zrywu niepodległościowego na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Historyczne wydarzenia z 1918 roku, które miały miejsce w Jarocinie, odegrały istotną rolę w przebiegu powstania.

13 lutego 2008
Informacje ogólne

Konsumencie, nie daj się!

    W 2007 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jarocinie udzielił 329 porad i pomocy prawnej. W stosunku do roku poprzedniego ilość podejmowanych spraw wzrosła dwukrotnie.

13 lutego 2008
Informacje ogólne

Szubianki z EkoFunduszu

Kolejne środki z EkoFunduszu zasilą budżet powiatu jarocińskiego. Tym razem wspólnie ze Spółdzielnią Inwalidów „Współpraca” powiat zabiegał o dotację na termomodernizację budynków przy ul. Szubianki. EkoFundusz zrefunduje blisko 50% wartości inwestycji, która ma kosztować ponad 1,3 mln zł.

12 lutego 2008
Informacje ogólne

Zatrzymać wojsko

Od kilku lat w Jarocinie mówi się o likwidacji jednostki wojskowej. Temat powraca jak bumerang i budzi zainteresowanie mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej stacjonujący w Jarocinie 16. batalion usuwania zniszczeń lotniskowych ma zostać przeniesiony do Powidza. Wyznaczono termin - 31 grudnia 2008 roku.

12 lutego 2008
Informacje ogólne

Samochód z oszczędności

Dzięki ubiegłorocznym oszczędnościom Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie wzbogacił się o samochód marki „Citroen Jumper”. Nowy wóz zastąpił wysłużonego „Żuka”. Kosztował ok. 40 tys. zł i będzie wykorzystywany do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

12 lutego 2008
Informacje ogólne

Powiat docenia sportowców

    Zawodnicy i ich trenerzy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym mogą ubiegać się o nagrodę starosty. Na styczniowej sesji radni powiatowi podjęli uchwałę, która określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, medali, statuetek i dyplomów.

12 lutego 2008
Informacje ogólne

Sięgnij po unijną kasę

    Poszukujesz jasnych i szczegółowych informacji na temat procedur i zasad wyboru projektów finansowanych ze środków unijnych, przyjdź do Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Od 1 lutego działa on w jarocińskim starostwie.

08 lutego 2008
Informacje ogólne

Usprawniają starostwo

    Z nowym rokiem w jarocińskim starostwie nastały zmiany. Zmniejszono liczbę wydziałów, zlikwidowano referaty, większą swobodę działania w zakresie organizacji pracy przekazano naczelnikom.

08 lutego 2008
Informacje ogólne

Powiat zmienił bank

    Od 1 stycznia obsługą bankową powiatu jarocińskiego zajmuje się Bank PKO BP S.A. Umowa zawarta na 2,5 roku obejmuje świadczenie usług dla: starostwa powiatowego i wszystkich 16 jednostek podległych obecnie powiatowi.

08 lutego 2008
×