otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Targi nie tylko dla gimnazjalistów

Rozpoczęły się przygotowania do Targów Edukacyjnych Powiatu Jarocińskiego. Podczas spotkania przedstawicieli starostwa i szkół ustalono, że tegoroczna impreza odbędzie się 28 lutego w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Dostrzegamy spore zainteresowanie taką formą prezentacji i promocji szkół. Bezpośrednie dotarcie do młodych osób szukających swojego pomysłu na dalsze kształcenie to celna i trafiona inwestycja - podkreśla wicestarosta Przemysław Musielak. Nasze targi od lat dostarczają uczniom i ich rodzicom wszelkich informacji, pomagających dokonać świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej - dodaje wicestarosta.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

Konkurs wiedzy o Wielkopolsce

24 stycznia na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie odbędzie się powiatowy etap XII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów pisać będą test potwierdzający ich ponadprzeciętną wiedzę na temat Wielkopolski. Historia, kultura, wiedza przyrodnicza, a także gwara i zwyczaje ludowe, to obszary tematyczne, z których pochodzić będą pytania. Ci, którzy wykażą się najlepszą wiedzą, awansują do kolejnego etapu - rejonowego, który 13 marca 2008 roku zweryfikuje wiedzę młodych ludzi i zdecyduje, którzy uczniowie stoczą ostateczną batalię o tytuł laureata XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w etapie wojewódzkim 7 maja 2008 roku. Konkurs spełnia niezwykle istotną rolę dydaktyczną, utwierdzając tożsamość regionalną i przywiązanie do małej ojczyzny u młodych mieszkańców Wielkopolski, dlatego od wielu lat także samorząd powiatu jarocińskiego wspiera finansowo organizację przedsięwzięcia na poziomie powiatowym – mówi Stanisław Martuzalski, starosta jarociński.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

W Noskowie bezpieczniej

Od kilku tygodni mieszkańcy Noskowa chodzą po nowej kładce wykonanej na rowie przy powiatowej drodze. Konieczność realizacji inwestycji podyktowana była przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Wcześniej, by przejść ten odcinek drogi, piesi musieli schodzić na jezdnię biegnącą przez wąski mostek.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

Będzie nam go brakowało

Zmarł harcmistrz Leon Goździak – inicjator życia harcerskiego na Ziemi Jarocińskiej, wspaniały człowiek, druh, kompan i przewodnik. W ostatnim pożegnaniu towarzyszyło mu wielu wychowanków i przyjaciół.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

Inspektorat budowlany po nowemu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie zmienił siedzibę. Od 17 stycznia zadania inspektoratu realizowane są w budynku przy ul. Kościuszki 10, gdzie mieści się już Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przeniesienie placówki miało na celu  poprawę warunków lokalowych, która wpłynie na jakość obsługi interesantów  – podkreśla starosta Stanisław Martuzalski. Dotychczasowa siedziba inspektoratu mieszcząca się w budynku urzędu powiatowego, zostanie zagospodarowana na potrzeby starostwa.

17 stycznia 2008
Informacje ogólne

Węglowa otwarta

Kolejna powiatowa ulica w Jarocinie przeszła gruntowny remont. Ubiegłoroczna inwestycja kosztowała ponad 280 tys. zł, a w jej realizację zaangażowały się cztery instytucje. Firma ANCO, która kładła rurociąg gazowy zainwestowała 115.900 zł w ułożenie krawężnika i 480 metrów chodnika. Nowa nawierzchnia powstała dzięki współpracy powiatu i gminy. Łącznie kosztowała 58 tys. zł, z czego 50 tys. zł przeznaczył powiat, a 8 tys. zł gmina. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jarocinie zamontowało 17 lamp. Oświetlenie ulicy kosztowało ponad 100 tys. zł.

17 stycznia 2008
Informacje ogólne

Orkiestra liczy datki

    Cały czas trwa liczenie pieniędzy przekazanych przez mieszkańców powiatu jarocińskiego w ramach 16. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie.

14 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dumni ze swych synów

Kilkanaście osób z terenu powiatu jarocińskiego odebrało złote i srebrne medale Za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenia są wyrazem wielkiego szacunku i uznania Kierownictwa Resortu Obrony Narodowej i całej armii dla rodziców, których synowie nie uchylają się od  obowiązku pełnienia służby wojskowej. Złoty medal otrzymali rodzice, których co najmniej pięciu synów odbyło służbę wojskową. Srebrny medal otrzymały osoby, których trzech lub czterech synów służyło w wojsku.

14 stycznia 2008
Informacje ogólne

Recytacje od serca

    Do 24 stycznia przyjmowane są zgłoszenia uczniów pragnących wziąć udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Miłość niejedno ma imię…”. Konkurs organizowany przez bibliotekę Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie odbędzie się w Dniu Zakochanych.

11 stycznia 2008
Informacje ogólne

Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych

    Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w 2008 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej  i sportu a także krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, pokój 23  w terminie do 14 lutego 2008 r.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dżem od starosty

wosp08.jpg    Plakat z autografami muzyków legendarnej grupy DŻEM ofiarował starosta jarociński Stanisław Martuzalski w ramach licytacji gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że pamiątka ta trafi w ręce fana zespołu, który tak jak ja z łezką w oku wspomina czasy świetności jarocińskich festiwali i ich legendy – zespołu Dżem. Licytacja odbędzie się w Jarocińskim Ośrodku Kultury w najbliższą niedzielę.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dotacje z Fundacji Kronenberga

    Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego mogą starać się o wsparcie finansowe swoich projektów w ramach środków Fundacji Kronenberga.

10 stycznia 2008
×