otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Szkolenie dla rolników i przedsiębiorców

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarocinie serdecznie zaprasza rolników i przedsiębiorców (zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców) na szkolenie, które odbędzie się 8 kwietnia 2009 roku o godz. 1030 w sali Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie (ul. Wrocławska 53). Spotkanie będzie dotyczyło trzech Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na które w najbliższym czasie będzie prowadzony nabór wniosków:
  1. Działanie 1.5 Modernizacja gospodarstw rolnych.

  2. Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  3. Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Spotkanie poprowadzi pracownik Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z Poznania.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Zaktualizowana strategia

Opracowana siedem lat temu Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 – 2011 poddana została aktualizacji. Radni powiatowi pozytywnie ustosunkowali się do zmian, które przygotował zespół pod kierunkiem Andrzeja Dworzyńskiego, członka zarządu powiatu. Jak podkreślają samorządowcy opracowany w obecnym kształcie dokument odzwierciedla najważniejsze zadania, jakie powiat zamierza zrealizować.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Więcej na inwestycje

Bardzo ambitny, ale realny do wykonania budżet – tak ocenia tegoroczny plan finansowy powiatu Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Meisnerowski.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Jarociniacy w turnieju "Nieprzetartego szlaku"

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie uczestniczyli w XXII Turnieju Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn "Nieprzetartego Szlaku" w Ostrowie Wlkp. W konkurencjach sportowych szkołę reprezentowali: Paweł Palczewski, Daniel Gniewkowski, Andrzej Pawlaczyk, Tomasz Niedziela, Damian Razik, Mateusz Niemier, Dominik Świątek, Krzysztof Jarema. Drużyna zajęła zaszczytne II miejsce, a w nagrodę otrzymała dyplom i piłkę koszykową. Gospodarze turnieju - Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka - zapewnili miłą atmosferę, a dla każdego uczestnika ciepły posiłek i słodycze. Opiekę nad drużyną w czasie wyjazdu sprawowały panie: Romualda Ratajczak i Barbara Kowalska.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Spotkanie z policjantem

24 marca 2009r. młodszy aspirant Aleksander Szczepański gościł w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Policjant prowadził zajęcia z  zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznej jazdy rowerem po drodze. Opiekunem grupy jest pani Beata Hendler -  nauczycielka wychowania komunikacyjnego, która po raz drugi korzystając z  pomocy jarocińskich policjantów przygotowuje uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

"Jedynka" szkołą najlepszych księgowych

Uczniowie z ZSP nr 1 w Jarocinie zdobyli pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Rachunkowości „Akademia Księgowego”. Zwycięstwo indywidualne odniosła również  uczennica jarocińskiej „Jedynki”, Dorota Płócienniczak, która w nagrodę otrzymała laptop, darmowy kurs dla księgowych oraz zwolnienie z opłat czesnego w WSHiR w Poznaniu na pierwszym roku studiów. Drużyna ZSP nr 1 wygrała dla szkoły rzutnik multimedialny.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Wycieczka do muzeum

W pierwszym tygodniu marca uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz w  wychowawczyniami udali się do Muzeum Regionalnego w Jarocinie, by zwiedzić dwie ekspozycje. Tematem pierwszej było Powstanie Wielkopolskie, które miało miejsce na naszych terenach. Druga ekspozycja dotyczyła Dziejów Jarocina.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Jak tańczyć, to tylko w "Jedynce"

Około 200 zawodników z Wielkopolski wzięło udział w Finale Rejonu Poznań – Wschód w aerobiku grupowym gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.  Najlepsze okazały się drużyna Gimnazjum nr 1 z Murowanej Gośliny oraz drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Uwaga mikroprzedsiębiorcy z obszrów wiejskich

Mikroprzedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą na obszarze wiejskim mogą starać się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby fizyczne nie będące ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zamieszkujące obszar wiejski oraz chcące uruchomić na tymże obszarze własną działalność gospodarczą.

31 marca 2009
Informacje ogólne

Pieniądze dla osób odchodzących z rolnictwa na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

Punkt informacyjny WRPO w Jarocinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekty można składać od 17 kwietnia 2009 roku.

31 marca 2009
Informacje ogólne

Niedźwiady jeszcze w tym roku

Kolejne fundusze na inwestycje drogowe wpłyną do budżetu powiatu jarocińskiego. Tym razem samorządowcy pozyskali ponad 400 tys. zł na przebudowę 1168 m drogi w Niedźwiadach wraz z mostem na rzece Czarny Rów. Powiatowa inwestycja na terenie gminy Jaraczewo będzie realizowana jeszcze w tym roku.

30 marca 2009
Informacje ogólne

Kolejne miliony dla szpitala

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku blok operacyjny i centralna sterylizatornia w jarocińskim szpitalu wyposażone zostaną w sprzęt medyczny wartości ponad 3,6 mln zł. Stanie się to możliwe dzięki pozyskaniu dotacji unijnej z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

27 marca 2009
×