otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Piknik z Eurobusem

Zdjęcie z torreadorem, rzucanie piłkami do byka, francuska kawiarenka, replika Bramy Brandenburskiej, holenderski wiatrak… to tylko niektóre z atrakcji przewidzianych podczas Pikniku Europejskiego, który 9 maja odbędzie się na jarocińskim rynku. Uczestnicząc w tym niecodziennym wydarzeniu mieszkańcy powiatu jarocińskiego będą mogli uczcić 5. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

28 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego mogą ubiegać się o stypendia unijne w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Maksymalną kwotę stypendium oszacowano na 250 zł w skali miesiąca, co daje 2,5 tys. zł w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego 2008/2009.  Z programu, który wprowadzamy w życie na terenie naszego powiatu będzie mogło skorzystać blisko 200 uczniów najbardziej  potrzebujących wsparcia - podkreśla starosta Stanisław Martuzalski, który kilka dni wcześniej podpisał umowę stypendialną z zarządem województwa wielkopolskiego.

24 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Światowy Dzień Inwalidy

Z okazji Światowego Dnia Inwalidy zorganizowano w Jarocinie uroczystość, na którą przybyli emeryci, renciści i inwalidzi z całego powiatu. Dzisiejsze spotkanie jest niezmiernie potrzebne, by pokazać światu ludzi, którzy wspaniale odnajdują się w codziennym życiu poświęcając je,  pracując na rzecz innych, dając tym samym piękne świadectwo szacunku do drugiego człowieka – mówił obecny na uroczystości starosta jarociński Stanisław Martuzalski. 

24 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Turniej pierwszaków

Uczniowie wszystkich klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie walczyli o tytuł najlepszej drużyny w Turnieju Klas Pierwszych. Pomysłodawcami i organizatorkami przedsięwzięcia, które miało już wcześniej dwie edycje są panie Iwona Dropik i Aneta Sobkowiak. 

23 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w starostwie

Dotychczasowy Punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działający w Starostwie Powiatowym w Jarocinie zmienił nazwę na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem zakresu udzielanych informacji o środkach pochodzących z funduszy strukturalnych dostępnych w Polsce w latach 2007 – 2013. Teraz, poza wiadomościami dotyczącymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, będzie można również uzyskać informacje na temat warunków dofinansowania w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

23 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Szefowie samorządów w Kotlinie

21 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Kotlinie odbyło się kolejne spotkanie starostów, wójtów, burmistrzów z terenu powiatu jarocińskiego.

23 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Starostowie debatowali na temat pomocy społecznej

Starosta Stanisław Martuzalski uczestniczył w kolejnym Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego. Na spotkanie z włodarzami powiatów, które odbyło się 20 kwietnia w Ostrzeszowie przybyli także przedstawiciele rządu, parlamentu i władz wojewódzkich.

23 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Pamiętali o Katyniu

13 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego uczczono także w Jarocinie. Wieńce pod tablicą ofiar stalinizmu złożyli kombatanci, służby mundurowe oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy na czele ze starostą jarocińskim Stanisławem Martuzalskim oraz przewodniczącym Rady Powiatu Jarocińskiego Zygmuntem Meisnerowskim. Po złożeniu kwiatów samorządowcy zaprosili kombatantów na spotkanie przy ciastku i kawie, by wspólnie uczcić  przypadajacy 15 kwietnia Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

15 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Odeszli zbyt szybko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim i śmierci ponad 20 niewinnych osób. W poczuciu wielkiej odpowiedzialności władze Powiatu Jarocińskiego i pracownicy Starostwa Powiatowego w Jarocinie solidaryzują się z rodzinami i przyjaciółmi tragicznie zmarłych. Łącząc się w głębokim smutku i żalu, z wyrazami kondolencji, przekazujemy słowa otuchy i pocieszenia.
Ciągle uczymy się kochać ludzi, tak szybko i tak nagle od nas odchodzących.

14 kwietnia 2009
Informacje ogólne

W trosce o środowisko

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie wesprze stały punkt zbiórki tzw. odpadów problemowych. Przedsięwzięcie związane z selektywnym gromadzeniem odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, odpadów wielkogabarytowych, opon, gruzu realizowane będzie przez „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie. Dofinansowanie zadania w kwocie 10 tys. zł zatwierdziła Rada Powiatu Jarocińskiego podejmując na marcowej sesji uchwałę zmieniającą „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie na 2009 rok”. Projekt ma charakter ponadgminny, mieści się w zakresie finansowania objętym ustawą Prawo ochrony środowiska, a także jest ujęty w planach gospodarki odpadami poszczególnych szczebli, jako zadanie związane z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów (również niebezpiecznych) – argumentuje wicestarosta Przemysław Musielak.

09 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Nowa dyrektor biblioteki

Od 1 kwietnia 2009 roku funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin pełni Agnieszka Borkiewicz. Stanowisko objęła po wieloletnim dyrektorze miejskiej biblioteki Wiesławie Siecińskim. Z najlepszymi życzeniami do nowej pani dyrektor pospieszył starosta Stanisław Martuzalski. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat dalszej współpracy związanej z powierzeniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  Jarocin   obowiązków prowadzenia powiatowej biblioteki.

09 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Rocznica urodzin generała

8 kwietnia 2009 roku władze powiatu i gminy Jarocin wspólnie z uczniami szkół: im. Generała Taczaka w Mieszkowie oraz Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi uczciły 135. rocznicę urodzin generała Stanisława Taczaka składając kwiaty i oddając hołd pod pomnikiem pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie.

09 kwietnia 2009
×