otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nowa droga do szkół i kościoła

4 października, w imieniny św. Franciszka poświęcono i uroczyście otwarto zmodernizowaną ul. Franciszkańską w Jarocinie – drogę dojazdową do dwóch szkół ponadgimnazjalnych oraz kościoła oo. Franciszkanów. Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową oraz przebudowa chodników na ul. Franciszkańskiej w Jarocinie kosztowała powiat 142 tys. zł.

17 października 2007
Informacje ogólne

Spacer nowym chodnikiem

Po kilkunastu miesiącach prac dobiegła końca budowa chodnika na ul. Żerkowskiej w Jarocinie. Uroczyste otwarcie najdłuższego, bo niemal 900 – metrowego chodnika i najdroższego, bo za kwotę niemal 380 tys. zł, odbyło się w urodziny powiatu, a tym samym zapoczątkowało ich uroczyste obchody.

17 października 2007
Informacje ogólne

Z historii powiatu jarocińskiego

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie otwarta została okolicznościowa wystawa „Z historii powiatu jarocińskiego”.

15 października 2007
Informacje ogólne

Urodziny powiatu

Każde urodziny obchodzimy uroczyście, ale te przekraczające „setkę” powinny zostać odprawione szczególnie starannie i podniośle, by na długo pozostały w pamięci. Co najmniej do następnej „okrągłej” rocznicy! 12 października świętowano 120 urodziny powiatu jarocińskiego.

15 października 2007
Informacje ogólne

ZAPROSZENIE

Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego

zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału

 w nieodpłatnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych

w dniach 24 września 2007 -25 stycznia 2008 r.


15 października 2007
Informacje ogólne

Wzór dla innych powiatów

Współpraca z gminami wchodzącymi w skład powiatu to kierunek działań, jaki wyznaczył sobie samorząd Powiatu Jarocińskiego wraz z rozpoczęciem III kadencji. Dziś efekty tej współpracy obserwować można na wielu płaszczyznach - począwszy od dróg powiatowych, poprzez podnoszenie standardu usług zdrowotnych i życia mieszkańców, na organizowaniu uroczystości skończywszy.

11 października 2007
Informacje ogólne

Najlepsi maturzyści w powiecie

Tytuł Najlepszego Maturzysty 2006/2007 otrzymało pięciu uczniów z terenu powiatu jarocińskiego. Podczas wrześniowej sesji rady starosta Stanisław Martuzalski i przewodniczący rady Zygmunt Meisnerowski złożyli serdeczne gratulacje wyróżnionym uczniom i wręczyli im nagrody finansowe. Łącznie w promocję najlepszych maturzystów powiat zainwestował 4,6 tys. zł, po 920 zł na jednego abiturienta.

11 października 2007
Informacje ogólne

Powiatowy przegląd inwestycji drogowych

Od momentu reaktywacji powiatów jarociński samorząd zmodernizował blisko 100 km dróg oraz 20 km chodników. Obecne władze powiatu przez niespełna rok pracy wydały na ten cel aż 760 tys. zł. Dodatkowo do najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie należy przebudowa najdłuższego ciągu dróg powiatowych: Jarocin - Żerków - Śmiełów - Ruda Komorska wraz z budową ścieżki rowerowej.

11 października 2007
Informacje ogólne

Spotkajmy się w Wilkowyi

W ostatnią sobotę września blisko 100 osób z terenu powiatu, a wśród nich działacze samorządowi, sołtysi, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiciele stowarzyszeń spotkało się w Wilkowyi na konferencji poświęconej pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

02 października 2007
Informacje ogólne

Inicjatorka integracji na emeryturze

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie Radosława Suszczyńska odeszła na emeryturę po 35 latach kierowania placówką. Efekty pracy poradni pod jej przewodnictwem dobitnie potwierdzają sens istnienia placówki.

02 października 2007
Informacje ogólne

Świeć przykładem

900 worków śmieci wywieziono na wysypiska komunalne w Jarocinie, Goli, Brzóstkowie i Kotlinie w ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”. Znaczną część odpadów zebrano w sposób selektywny z wydzieleniem makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i złomu metali. W sprzątanie powiatu zaangażowało się 9 tys. uczestników, głównie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,  szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych oraz Społeczna Straż Rybacka i Komenda Hufca ZHP.

02 października 2007
Informacje ogólne

...a atak przyszedł ze Wschodu

17 września 1939 roku wojska Związku Radzieckiego przekroczyły granicę z Polską wypełniając postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Walcząca z agresją niemiecką Polska została zaatakowana od wschodu. Znaczna część terytorium państwa polskiego znalazła się pod sowiecką okupacją. W wyniku represji stosowanych na zajętym obszarze, 350 tys. osób deportowanych zostało na wschód, głównie na Syberię. Wzięci do niewoli polscy oficerowie zamordowali zostali w Lesie Katyńskim. Podobne zbrodnie na polskich jeńcach zostały popełnione w okolicach Charkowa i Tweru.

18 września 2007
×