otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Snutki i Ciświczanie w Portugalii i we Francji

Zespół Folklorystyczny „Snutki” w dniach 15 – 27 sierpnia br. odbył swoją 26-tą podróż zagraniczną. Tym razem „Snutki” gościły w Portugalii i we Francji. Zespołowi z Potarzycy towarzyszyła także ośmioosobowa reprezentacja Zespołu Śpiewaczego „Ciświczanie”. Wyjazd ten jak zwykle łączył walory artystyczne i turystyczne. Dodatkowo istotny był aspekt religijny.Zespoły przed świątynią w Fatimie.jpg
Zespoły przed świątynią
w Fatimie05 września 2006
Informacje ogólne

Władze powiatu oddały hołd ofiarom II wojny światowej

IMG_0082.JPG1 września przedstawiciele władz 
powiatu jarocińskiego oraz organizacje
kombatanckie oddały hołd ofiarom II wojny Światowej 
w Parku Zwycięstwa w
Jarocinie.

05 września 2006
Informacje ogólne

Pożegnanie dyrektorów jarocińskiego "ogólniaka"

Z początkiem września Bronisława Włodarczyk – wieloletnia dyrektorka jarocińskiego ogólniaka i jej zastępca Andrzej Kunz odeszli na emeryturę. Pożegnanie „Absolwentów pracy” odbyło się 4 września w szkolnej auli. Zaproszeni goście przybyli na uroczystość nie tylko z bukietami kwiatów i nietuzinkowymi prezentami. Przynieśli ze sobą wdzięczność, szacunek i serdeczność wyrażone w wielu ciepłych i pięknych słowach.


Starosta Wąsiewski podziękował Bronisławie Włodarczyk za 40 lat pracy w szkolnictwie i 25 lat pracy na stanowisku dyrektora placówkiStarosta Wąsiewski podziękował
Bronisławie Włodarczyk za 40 lat pracy
w szkolnictwie i 25 lat pracy na stanowisku
dyrektora placówkiSerdeczne podziękowania przyjął także Andrzej Kunz, który przez ostatnie 18 lat był wicedyrektorem Serdeczne podziękowania przyjął
także Andrzej Kunz, który przez ostatnie
18 lat był wicedyrektorem "ogólniaka"

05 września 2006
Informacje ogólne

Nowi dyrektorzy szkół

Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski powierzył obowiązki nowym dyrektorom szkół zarządzanych przez powiat. Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie został Grzegorz Maćkowiak, a Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Dorota Andrzejewska.

Powierzenie obowiązków dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w JarociniePowierzenie obowiązków dyrektorowi
Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie


Powierzenie obowiązków dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w JarociniePowierzenie obowiązków dyrektorowi
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie

05 września 2006
Informacje ogólne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007

Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 w szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu jarocińskiego odbędzie się w dniu 4 września br. o godzinie:

1)Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 31
            - msza św. w kościele parafialnym  Chrystusa Króla o godzinie 8.00
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 66
            - msza św. w kościele o. Franciszkanów o godzinie 8.00
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 66
            - msza św.  Kościele o. Franciszkanów o godzinie 8.00
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
5) Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00

31 sierpnia 2006
Informacje ogólne

W hołdzie wolności

w_holdzie_wolnosci.jpgW 26. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, przedstawiciele władz
powiatu jarocińskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem "Solidarności" w
Jarocinie.

31 sierpnia 2006
Informacje ogólne

IV ZAJAZD W ŚMIEŁOWIE

 
logo.JPG


Muzeum im. A. Mickiewicza
w Śmiełowie

3 września br. w Muzeum im. A. Mickiewicza  w Śmiełowie wystąpią:
 
17.00 Daniel Olbrychski – recytacja utworów A. Mickiewicza
 
18.00 Klezmerski zespół Scholem – muzyka żydowska środkowej i wschodniej Europy

 
19.00 Z Erosem przez wieki – literatura miłosna od starożytności po czasy współczesne w wykonaniu aktorów Teatru Starego w Krakowie: Jana Korwina
- Kochanowskiego, Macieja Luśnię
- i Katarzynę Nowak
 
20.15 Recital Andrzeja Sikorowskiego, Marek Tomczyk – gitara
 
Całość poprowadzi Bartosz Grochal.
W trakcie występów i prezentacji przewidziane są różne atrakcje festynowe.
 
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!

30 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Powiat na Dożynkach w Lubaszu

3_1.jpgW niedzielę 27 sierpnia br  w Lubaszu
odbyły się Wojewódzko – Archidiecezjalne
Dożynki Wielkopolskie. Nasz powiat reprezentował Sławomir
Wąsiewski Starosta Jarociński
. Wieniec dożynkowy nieśli przedstawiciele
Zespołu Folklorystycznego „Goliniacy” z Goliny. Ich strój, piękny wieniec stanowił doskonałą wizytówkę naszego powiatu. Zgodnie z tradycją tego święta odbyła się Msza Św. Dziękczynna oraz dokonano
obrzędów dożynkowych. Wzorem lat ubiegłych
organizatorzy zygotowali dla wszystkich uczestników
wystawę rolniczą i kiermasz wyrobów
rękodzieła ludowego i artystycznego.28 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Wielkopolska Sportowa Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007

Starosta Jarociński
Prezes SZS "Wielkopolska"
Prezes SZS Powiatu Jarocińskiego
zapraszają na Wielkopolską Sportową Inaugurację Roku Szkolnego 2006/2007
która odbędzie się 8.09.2006 r. na stadionie w Jarocinie oraz w żerkowskim Gimnazjum


Program uroczystości:
9.00 ROZPOCZĘCIE WIELKOPOLSKIEJ SPORTOWEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLENGO
2006/2007


PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ ZA ROK 2005/2006 Jarocin
Stadion "Jarocin-Sport" w Jarocinie, ul. Sportowa 6
11.30 PRZEJAZD DO ŻERKOWA


12.00 UROCZYSTE OTWARCIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Gimnazjum w Żerkowie, ul. Cmentarna 10

25 sierpnia 2006
Informacje ogólne

UWAGA STUDENCI!


      unia.jpg  efs.jpg  zpor.jpg  urzad.jpg 


Stypendium

dla studenta uczelni wyższej na rok akademicki 2006/2007
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
 
Stypendium współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

O stypendium mogą ubiegać się studenci:
1. pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – dochody maksymalne 504 zł netto na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności
2. lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. posiadający stałe zameldowanie na terenie powiatu jarocińskiego.
- Wsparcie może być udzielone studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.
- Stypendia dla studentów będą przekazywane w formie finansowej – przelew na konto.
- Termin składania wniosków:  do 29 września 2006 roku.
- Stypendia przyznawane będą na 9 miesięcy.

24 sierpnia 2006
Informacje ogólne

XLIV Sesja Rady Powiatu w Jarocinie

Na czwartek, 31 sierpnia zaplanowana została XLIV Sesja Rady Powiatu w
Jarocinie. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali Komendy Powiatowej
PSP w Jarocinie. Radni wysłuchają m.in informacji o realizacji zadań przez
Powiatowy Urząd Pracy oraz sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za I półrocze 2006 roku. Kolejne sprawozdanie dotyczyć będzie realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2006 roku. Radni zapoznają się również ze sprawozdaniem Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli zleconych przez Radę Powiatu.

23 sierpnia 2006
×