otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Rada Powiatu Jarocińskiego w pełnym składzie

Podczas VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego do grona radnych dołączyła Aldona Kostro. Zastąpiła Stanisława Martuzalskiego - starostę jarocińskiego, który zrezygnował z mandatu radnego na poprzedniej sesji rady.
    Nowa radna będzie pracowała w dwóch komisjach: rewizyjnej i budżetowej.

14 marca 2007
Informacje ogólne

Samorządy chcą współpracy

    W pierwszych dniach marca odbyło się kolejne spotkanie władz samorządowych Ziemi Jarocińskiej. Tym razem gospodarzem był burmistrz Żerkowa Janusz Jajczyk. Spotkanie było okazją do doprecyzowania spraw związanych ze współudziałem finansowym wszystkich gmin i powiatu w zakupie laparoskopu dla jarocińskiego szpitala. Zaakceptowano także wstępnie porozumienie między gminą Żerków, gminą Jarocin i powiatem jarocińskim w sprawie inwestycji na drodze Jarocin – Żerków – Ruda Komorska. Podczas spotkania w Żerkowie włodarze analizowali także problem zmniejszenia subwencji oświatowej dla samorządów.

14 marca 2007
Informacje ogólne

Jubileusz "Barwickiego"

W niedzielę 11 marca chór im. K.T. Barwickiego obchodził 116. rocznicę powstania. Jubileusz był okazją do złożenia życzeń wieloletniej prezes chóru Emilii Zdrojowej, która związana jest z „Barwickim” od 50 lat. Obecni na uroczystości Stanisław Martuzalski, starosta jarociński oraz Zygmunt Meisnerowski, przewodniczący Rady Powiatu podziękowali członkom chóru i tym, którzy przez wiele lat tworzyli jego wizerunek, za profesjonalizm, zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym Ziemi Jarocińskiej.

14 marca 2007
Informacje ogólne

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza  do udziału w konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli powiatu i miasta Jarocin.

Szerzej w menu Edukacja

13 marca 2007
Informacje ogólne

Uwaga nauczyciele języka polskiego oraz maturzyści!

    Nauczyciele języka polskiego oraz uczniowie zainteresowani przedmiotem (planujący zdawanie matury na poziomie rozszerzonym) mogą wziąć udział w warsztatach literacko - metodycznych Szkolne spotkania z fantastyką. Warsztaty prowadzone będą przez dr Dorotę Osięgłowską, pracownika naukowego UAM w Poznaniu. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (5 osób z każdej szkoły) powiatu jarocińskiego wraz z nauczycielem - opiekunem grupy. Nauczyciel - uczestnik zajęć otrzyma materiały metodyczne dla wszystkich członków zespołu przedmiotowego w swojej szkole. Warsztaty odbędą się 29 marca 2007 r. w godz. 11.00 – 12.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. T. Kościuszki 31 w Jarocinie (biblioteka szkolna – osobne wejście  od ul. T. Kościuszki).

13 marca 2007
Informacje ogólne

Roczek "Bobasa" w Górze

Oddział Małego Dziecka „Bobas” działający przy Domu Dziecka w Górze obchodzi w marcu pierwszą rocznicę działalności. Utworzony decyzją Zarządu Powiatu w Jarocinie oddział przeznaczony jest dla dzieci z powiatu jarocińskiego w wieku od 0-3 lat.
    W tej chwili przebywa tam czworo dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat. Maluchy otoczone są opieką pedagogów, opiekunek dziecięcych oraz pielęgniarki.

13 marca 2007
Informacje ogólne

Samochody - z drogi

Firmy zainteresowane usuwaniem z drogi pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudniają ruch lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu mogą do końca marca zgłaszać swoje oferty w jarocińskim starostwie.

13 marca 2007
Informacje ogólne

Nasza Europa w Jarocinie

Zakończyły się rozgrywki powiatowego etapu Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa”, którego celem jest zainteresowanie tematyką europejską oraz aktywne członkostwo młodzieży w Unii Europejskiej.

13 marca 2007
Informacje ogólne

HITY DLA JAROCIŃSKICH FIRM

Jarocińskie firmy: Zakład Dziewiarski „Marika” oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” uzyskały tytuł HIT 2006 w Konkursie „Gospodarczo - Samorządowym HIT Wielkopolski”. W tym samym konkursie Wytwórnia Mozaiki „Osiewicz” z Goli otrzymała nominację do tytułu. Cieszę się bardzo, że udało nam się wypromować aż trzy firmy z terenu powiatu jarocińskiego.  Świadczy to o tym, że mamy na Ziemi Jarocińskiej prężnie działające zakłady – podkreśla Ireneusz Lamprecht sekretarz powiatu, członek kapituły konkursowej.

13 marca 2007
Informacje ogólne

V TARGI EDUKACYJNE POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Tłumy młodzieży, rodziców i nauczycieli odwiedziły V Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego. Tegoroczna impreza odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w miniony piątek.

28 lutego 2007
Informacje ogólne

Starosta bez mandatu

Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski zrezygnował z mandatu radnego Rady Powiatu Jarocińskiego. Rezygnację złożył na powiatowej sesji rady.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Bezpłatne badania cytologiczne

Dzięki realizowanemu w Jarocinie programowi profilaktyki raka szyjki macicy, mieszkanki powiatu jarocińskiego mogą poddać się bezpłatnym badaniom cytologicznym. Program finansuje Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 lutego 2007
×