otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Konkursy internetowe

Pokaż innym na co Ciebie stać! Zgłoś swoją stronę internetową lub tekst o internecie do projektu Junior Internet! Możesz wygrać cenne nagrody oraz otrzymać szanę prezentacji swojej pracy, przed dziennikarzami, specjalistami z branży oraz młodymi pasjonatami Internetu, podczas Konferencji Junior Internet.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Skandynawia - daleka czy bliska

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych "Skandynawia - daleka czy bliska".

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Przeszkody w prowadzeniu biznesu

Tegoroczny raport Banku Światowego o prowadzeniu działalności biznesowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nie jest dla Polski korzystny. Polscy przedsiębiorcy skarżą się bardziej niż ich koledzy z regionu.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

PIT - odliczenie darowizny

Podatnicy mogą odliczyć darowizny albo w ramach 6-proc. limitu, albo w całości, gdy darowizna przekazywana jest na rzecz kościelnej osoby prawnej. Przy limicie konieczny jest dowód wpłaty na konto i ujawnienie danych obdarowanego w PIT.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Komunikat dla producentów wyrobów medycznych

Dotychczasowa norma PN-EN ISO 13485:2002 przestaje obowiązywać od lipca 2006 r.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Nadpłata podatku  orzeczenie SN

Przedsiębiorca, od którego urząd skarbowy pobrał bezprawnie nadpłatę podatku, może domagać się odszkodowania. Wlicza się do niego oprocentowanie nadpłaty, które już otrzymał od urzędu skarbowego, ponieważ liczą się jego rzeczywiste straty.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Prawo pracy - od 1 stycznia wyższe diety

Od 1 stycznia 2006 r. zmieniła się wysokość diety krajowej oraz niektórych diet i kwot górnego limitu wydatków na hotel dla wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Nowe formularze CIT

Każdy podatnik, który otrzyma decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, będzie zdaniem Gazety Prawnej zobowiązany dołączyć do zeznania podatkowego CIT-8 nowe załączniki: CIT-8/A i CIT-8/B.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Łatwiej o pomoc de minimis

Prostsze procedury aplikowania o dofinansowanie i zwiększenie ilości składanych wniosków na targi lub wystawy zagraniczne oraz na wyjazdowe misje gospodarcze, które mogą uzyskać wsparcie w ramach poddziałania 2.2.2 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zakładają zmiany w udzielaniu pomocy de minimis.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Program poprawy wykorzystania funduszy unijnych

Rada Ministrów w dniu 6 grudnia br. zaakceptowała Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Ostatnia szansa na dotacje w ramach Programu PHARE 2003!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dodatkowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia do następujących programów:

  • Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 2003 SSG, który został wyznaczony na dzień 20 lutego 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim
  • Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 2003, który został wyznaczony na dzień 13 lutego 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim
  • Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach edycji Phare 2003, który został wyznaczony na dzień 6 lutego 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt autopoprawki do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

03 stycznia 2006
×