otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kwalifikator Wniosków

parp.gifPrezentujemy Kwalifikator Wniosków, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego do Działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje".

Kwalifikator zawiera pytania, na które udzielenie odpowiedzi pozwoli wnioskodawcy zidentyfikować niezgodności z zasadami Działania 2.3 w przedstawianym do dofinansowania projekcie. Przydatność kwalifikatora zależy od udzielenia obiektywnych, krytycznych odpowiedzi.

30 września 2005
Informacje ogólne

Infokiosk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie w ramach projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia 'Syriusz'" realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy działa infokiosk - urządzenie multimedialne posiadające połączenie z internetem.

30 września 2005
Informacje ogólne

Nowe źródło danych o kontrahentach

  • 23 mln produktów i usług w 53000 kodach klasyfikacji
  • 1,9 mln firm z 75 krajów
  • 750 000 nazw handlowych
  • 3,5 mln nazwisk osób z kadry kierowniczej

27 września 2005
Informacje ogólne

IV edycja konkursu na najlepsze biznes plany - Pomysł na Biznes

Zdobądź środki na własny biznes!

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniu 26 września 2005r. ogłosił już IV edycję konkursu na najlepsze biznes plany pt.: "Pomysł na biznes".

27 września 2005
Informacje ogólne

"Sprzątanie świata - Polska"

pfosigw.gifAkcja "Sprzątanie świata - Polska" została przeprowadzona pod hasłem "WSZYSTKIE KOLORY RECYKLINGU", w dniach 16, 17 i 19 września 2005 r.

W akcji na terenie powiatu jarocińskiego wzięło udział ok. 9.400 uczestników, głównie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami oraz Komenda Hufca ZHP w Jarocinie i Społeczna Straż Rybacka. W szkołach odbyły się liczne konkursy wiedzy proekologicznej, wystawy, przedstawienia poświęcone ochronie środowiska naturalnego.

26 września 2005
Informacje ogólne

Zjazd Sekcji Krajowej Producentów Mebli NSZZ "Solidarność"

W dniu 22 września br. w Jarocinie odbył się zjazd delegatów Sekcji Krajowej Producentów Mebli NSZZ "Solidarność". Po mszy świętej w kościele Św. Marcina odbyło się spotkanie przy obelisku "Solidarności" a następnie obrady delegatów w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza.

medal_solidarnosc1.gif medal_solidarnosc2.gif


26 września 2005
Informacje ogólne

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Dnia 14 września 2005 roku pod przewodnictwem Starosty Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego z udziałem kierowników służb, straży i inspekcji powiatu jarocińskiego.

21 września 2005
Informacje ogólne

Bezpłatne szkolenia e-learning

parp.gifPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych w technologii e-learning. Przedsięwzięcie rozpoczyna działanie pod tytułem: Akademia PARP.

20 września 2005
Informacje ogólne

Nowa forma aktywizacji zawodowej

Od 1 listopada 2005 r., zaostrzono przepisy dotyczące utraty statusu bezrobotnego i wprowadzono nowy sposób podejmowania aktywności zawodowej, tj. prace społecznie użyteczne wykonywane w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego. Prace takie będą mogli wykonywać bezrobotni, dla których upłynął już okres pobierania zasiłku (prawa takiego nie ma ponad 87 % bezrobotnych), w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 6 zł za godzinę. Do 60 % minimalnej kwoty tego wynagrodzenia, które będzie waloryzowane razem z zasiłkami dla bezrobotnych, będzie refundował Fundusz Pracy, a pozostałą część sfinansują samorządy. Jeśli ktoś nie przyjmie propozycji urzędu pracy, straci status bezrobotnego na 90 dni, czyli zostanie wykreślony z rejestru osób bezrobotnych.

20 września 2005
Informacje ogólne

Medal 100-lecia ZNP

medal_znp1.jpg

Na uroczystości powiatowej inauguracji roku szkolnego Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski został uhonorowany za skuteczne działanie na rzecz oświaty oraz życzliwą współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego "Medalem 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego". Medal wręczył prezes Zarządu Oddziału Jarocin ZNP Marian Gulcz.

20 września 2005
Informacje ogólne

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Są one przyznawane za najlepsze wyniki w nauce bądź szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie. Naszym uczniom wręczyli je Wicewojewoda Wielkopolski Jerzy Błoszyk oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Apolinary Koszlajda.

20 września 2005
Informacje ogólne

Obchody 100-lecia szpitala w Jarocinie i 75-lecia pogotowia ratunkowego

Uroczystość obchodów 100-lecia szpitala w Jarocinie oraz 75-lecia pogotowia ratunkowego odbyła się po wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę budynku diagnostyczno - zabiegowego szpitala w Jarocinie.

19 września 2005
×