otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Hit 2005

W niedzielę 19 lutego w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłoszono wyniki XXII edycji konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2005. Dwie firmy z terenu powiatu jarocińskiego były nominowane do tego prestiżowego tytułu: Producent Czapek Dziecięcych "Marika" z Jarocina oraz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z Jarocina. Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecna była również wicestarosta Jolanta Mejzińska.

21 lutego 2006
Informacje ogólne

Olimpijczycy w "Jedynce"

ateny_plakat.jpg

Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz, Anna Rogowska - wielcy polskiego sportu uchwyceni obiektywem profesjonalnych fotoreporterów. Tę niecodzienną wystawę zdjęć będzie można obejrzeć w dniach 3 - 31 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Przedsięwzięcie zatytułowane „Od Aten do Jarocina” jest efektem współpracy jarocińskiego starostwa  i Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej.

20 lutego 2006
Informacje ogólne

Powiat zwalcza bezrobocie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować do prac społecznie użytecznych bezrobotnego, który nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Prace nie mogą przekraczać tygodniowo 10 godzin i odbywać się mogą jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. Odmowa podjęcia pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego.

"Zwróciliśmy się do gmin z terenu naszego powiatu o współudział w realizacji tego przedsięwzięcia. Na nasz projekt odpowiedziała gmina Jarocin, która wytypowała do prac społecznie użytecznych około 300 osób. Kiedy tylko gmina dostarczy do Urzędu Pracy wymagane dokumenty, podpiszemy stosowną umowę i wówczas będziemy mogli rozpocząć jego realizację. 60% kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych zrefunduje Powiatowy Urząd Pracy, pozostałe koszty poniesie gmina" - mówi Sławomir Wąsiewski starosta jarociński.

17 lutego 2006
Informacje ogólne

Mała Pętelka 2006

Ogromnym sukcesem dla reprezentantów powiatu jarocińskiego zakończył się udział w XII konkursie "Mała Pętelka" dla młodych projektantów. Zakwalifikowana do finału kolekcja "Czarny diament", której autorką jest uczennica Technikum Odzieżowego w ZSP nr 2 w Jarocinie Anita Wojtczak, składała się z siedmiu sukienek. Na wybiegu swoją kolekcję prezentowała sama autorka oraz szkolne koleżanki.

petelka2.jpg
Anita Wojtczak w otoczeniu koleżanek - modelek

17 lutego 2006
Informacje ogólne

Proinwestycyjny budżet powiatu jarocińskiego na rok 2006


budzet2006.jpg

Dochody: 36.945.208 zł
Wydatki: 48.556.493 zł
w tym wydatki majątkowe
14.452.606 zł – 30% wydatków ogółem

W budżecie powiatu jarocińskiego na 2006 rok znaczącą pozycję, bo aż 30%, po stronie wydatków zajmują wydatki majątkowe. Mówiąc inaczej: spośród wszystkich wydanych przez powiat jarociński pieniędzy, co trzecia złotówka pomnoży majątek powiatu. Najważniejsze zadania realizowane przez powiat w tym roku obejmują kolejny etap modernizacji i rozbudowy jarocińskiego szpitala, inwestycje w placówkach oświatowych i remonty drogowe.

17 lutego 2006
Informacje ogólne

Posiedzenie RKS-u

W piątek starosta jarociński Sławomir Wąsiewski uczestniczył w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego w Poznaniu. Najważniejszym punktem obrad było omówienie i zarekomendowanie Zarządowi Województwa listy projektów dla Działania 1.4 "Rozwój turystyki i kultury w ramach priorytetu I ZPORR". W roku 2005 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowadził drugi nabór wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w działaniu 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”. Nabór ten obejmował zarówno projekty z zakresu kultury, jak i turystyki.

13 lutego 2006
Informacje ogólne

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział Wielkopolski w Poznaniu informuje, ze w 2006 roku można uczestniczyc w programie "Wyrównywanie Różnic Między Regionami".

13 lutego 2006
Informacje ogólne

Aerobik w "jedynce"

W piątek 10 lutego br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie rozegrany został półfinał wojewódzki w aerobiku grupowym. Zawody były bardzo licznie obsadzone i wzięło w nich udział 38 drużyn z Południowej Wielkopolski (szkoły podstawowe 11 drużyn, gimnazja 15 drużyn, szkoły ponadgimanzjalne 12 drużyn). Stojące na wysokim poziomie prezentacje oceniała komisja sędziowska.

Aerobik_4.jpg

13 lutego 2006
Informacje ogólne

Miłość niejedno ma imię

10 lutego br. po raz trzeci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie odbył się konkurs recytatorski „Miłość niejedno ma imię…”. W tym roku uczestnicy mogli recytować utwór Anny Kamieńskiej, Agnieszki Osieckiej lub Wiliama Szekspira.

milosc.jpg

13 lutego 2006
Informacje ogólne

Konkurs wiedzy o Wielkopolsce

konkurs_5_1.jpg

9 lutego br. w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie odbył się powiatowy etap X Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Wzięło w nim udział 85 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu jarocińskiego.

10 lutego 2006
Informacje ogólne

Unijne wsparcie dla innowacyjnych projektów współpracy, szkoleniowych i informacyjnych

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów współpracy, szkoleniowych i informacyjnych w zakresie edukacji nieformalnej. Wnioski muszą zostać przesłane do 1 lipca 2006.

07 lutego 2006
Informacje ogólne

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniach 1 i 2 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Jarocinie odbyło się bezpłatne szkolenie pn. "Jak aplikować do Europejskiego Funduszu Społecznego". Organizatorem szkolenia było Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

szkolenie2.jpg

06 lutego 2006
×