otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nowa radna

Podczas majowej Sesji Rady Powiatu w Jarocinie Anna Woelke, po 7 miesiącach oczekiwania na wejście do Rady złożyła ślubowanie. Oznacza to, że od 31 maja 2006 roku Rada Powiatu w Jarocinie znów liczy 19 osób.

05 czerwca 2006
Informacje ogólne

Powiat dla sołtysów

zjazd_soltysow_1.JPGPrzeszło 70 osób uczestniczyło w Zjeździe Sołtysów Powiatu Jarocińskiego, który odbył się w zabytkowych wnętrzach witaszyckiego pałacu.
Zebranych powitał współgospodarz uroczystości starosta jarociński - Sławomir Wąsiewski. Podczas prezentacji multimedialnej, starosta przedstawił działania powiatu dotyczące zrealizowanych i planowanych inwestycji. Zwrócił uwagę na to, że inwestycje, takie jak rozbudowa szpitala, modernizacja szkół ponadgimnazjalnych czy poprawa standardów w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie mogły zostać zrealizowane tylko z udziałem środków zewnętrznych. "Rozbudowa szpitala - 12 mln zł, termomodernizacja ZSP nr 1 i ZSP nr 2 - 3,6 mln zł oraz poprawa standardów w DPS-ie - 1,5 mln zł. Żaden budżet powiatowy nie byłby w stanie udźwignąć ciężaru tych inwestycji. Nam się udało" – podkreślał w swym wystąpieniu Sławomir Wąsiewski. 

30 maja 2006
Informacje ogólne

Wpłynęły pieniądze na stypendia

Powiat Jarociński otrzymał drugą transzę stypendiów dla uczniów i studentów w wysokości 37% całkowitej dotacji (cała kwoty dotacji dla uczniów wynosi 815.000 zł, a dla studentów 122.850 zł.).
Kwoty otrzymane w drugiej transzy:
- dla uczniów 301.550,00 zł
- dla studentów : 45.454,50 zł.
W grudniu wypłacon pierwszą transzę, która stanowiła 33% całkowitej kwoty stypendiów. Ogółem kwota ta odpowiada wypłacie stypendiów dla uczniów w okresie wrzesień – marzec, a dla studentów okresowi październik- kwiecień.

22 maja 2006
Informacje ogólne

Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej

W dniu 27 maja br. w Żerkowie odbędzie się już Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej. Spotkanie to odbywa się już po raz piaty. Koło Śpiewackie "Lutnia" w Żerkowie, główny organizator zlotu, zaprasza wszystkich na "Koncert pieśni maryjnych", który rozpocznie się w dniu zlotu o godz. 16:30 w auli Gimnazjum w Żerkowie. Współorganizatorem Zlotu Chórów Ziemi Jarocińskiej jest Powiat Jarociński.  

22 maja 2006
Informacje ogólne

Ponad 2 mln dla PUP

pup.gifPonad 2 mln zł pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te przyznane zostały na realizację dwóch projektów, dzięki którym bezrobotni będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, doradztwa zawodowego, pośrednictwa, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Pierwszy projekt „Długotrwale bezrobotny wraca na rynek pracy” skierowany jest do 309 osób, które wcześniej pracowały, a obecnie są zarejestrowane w urzędzie pracy ponad 12 miesięcy oraz wyrażają chęć ponownego zatrudnienia się. Drugi projekt - „Młodzież na rynku pracy” przeznaczony jest dla 214 bezrobotnych w wieku od 18. do 25. roku życia.

18 maja 2006
Informacje ogólne

Zakończono III etap rozbudowy szpitala

szpital_maj.jpgZakończono III etap rozbudowy i modernizacji jarocińskiego szpitala. Dobra organizacja pracy oraz słoneczna pogoda sprzyjają szybkim postępom prac budowlanych. Na bloku diagnostyczno - zabiegowym zakończono roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego. Gotowa już jest także wewnętrzna instalacja wodno - kanalizacyjna. Dobiegły końca prace przy montażu urządzeń węzła cieplnego. Czynności przy montażu kanałów systemu wentylacji i klimatyzacji są zaawansowane w 70%. Postęp innych prac następuje zgodnie z harmonogramem.

18 maja 2006
Informacje ogólne

Powiat wspiera osoby niepełnosprawne

pcpr.jpg

W ramach dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rada Powiatu w Jarocinie przeznaczyła 40 tys. zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Z tej kwoty wyodrębniono 8 tys. zł na przedsięwzięcia przeznaczone dla dzieci i 32 tys. zł na przedsięwzięcia dla dorosłych. W miniony poniedziałek Wicestarosta Jarociński Jolanta Mejzińska i kierownik PCPR w Jarocinie Przemysław Masłowski poinformowali przedstawicieli organizacji ubiegających się o dotacje o wysokości dofinansowania poszczególnych projektów.

17 maja 2006
Informacje ogólne

Matura, matura...

004koniczynka.gifW szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego trwają matury.
Do egzaminów przystąpiło w tym roku 786 uczniów szkół ponadgimnazajlanych, spośród których 54 osoby zdają egzamin dojrzałosci (tzw. starą maturę). W bieżącym roku 8 osób zdaje egzaminy eksternistycznie. Spośród wszystkich tegorocznych abiturientów aż 97,5% zdecydowało się zweryfikować swą wiedzę na egzaminie maturalnym. Wszytkim życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników. Trzymamy kciuki!

17 maja 2006
Informacje ogólne

Tygrysy z Goliny

Do bardzo udanych startów mogą zaliczyć zawodniczki nowopowstałego klubu taekwondo WTF – Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Białe Tygrysy” Golina. W swym pierwszym starcie Wiktoria Talbierz i Roksana Hernes z Goliny zanotowały sukces w poomse, czyli układach formalnych, w których zdominowały rywalizację i zdobyły złote medale w swoich kategoriach wiekowych.

15 maja 2006
Informacje ogólne

Forum Gospodarcze Powiatu Jarocińskiego

forum1.jpgW dniu 11 maja br. odbyło się kolejne już Forum Gospodarcze Powiatu Jarocińskiego.
Otwierając spotkanie Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski powiedział m.innymi:
"Przedsiębiorcy powiatu jarocińskiego niejednokrotnie udowodnili, że potrafią profesjonalnie prowadzić swoje firmy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu powstają nowe miejsca pracy. Z przyjemnością zbieram informacje o kolejnych inwestycjach, które ruszają w Waszych przedsiębiorstwach, także ze środków unijnych. Samorząd powiatowy star sie wspierać Państwa inicjatywy i reaguje na zgłaszane uwagi."

12 maja 2006
Informacje ogólne

Dodatkowe zajęcia sportowe

Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych organizowanych w terminie od 8 maja do 24 czerwca 2006r.

PIŁKA SIATKOWA- środa godz.15.00 sala ZSP 1 Jarocin
PIŁKA KOSZYKOWA – piątek godz.16.00 sala ZSO Jarocin
PIŁKA NOŻNA- czwartek godzina 16.00 boisko (Tumidaj)
TENIS STOŁOWY – poniedziałek godz. 15.00 sala ZSP 1 Jarocin
AEROBIK- środa godz. 15.00 sala ZSP 1 Jarocin
PŁYWANIE-czwartek godz. 18.00-18.45, sobota godz. 15.30- 16.15 basen

Uwaga:
1. W zajęciach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego. W przypadku zajęć z pływania, wszyscy chętni wcześniej winni zgłosić się do nauczycieli WF.
2. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
3. Obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne.
4. Zajęcia prowadzą nauczyciele - instruktorzy i trenerzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z poszczególnych dyscyplin.

12 maja 2006
Informacje ogólne

Konkurs pięknego czytania i barwnych ilustracji

kubus.jpg
Foto: A. Kopras-Fijołek
W Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w dniu 9 maja br. odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania i Barwnych Ilustracji. Organizatorzy (ZSS w Jarocinie oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie) założyli następujące cele konkursu:
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
3. Wdrażanie zasad zdrowej konkurencji.
4. Nobilitacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W konkursie wzięły udział dwuosobowe reprezentacje gimnazjów specjalnych z Wielkopolski.
Jeden z uczestników prezentował porzygotowaną wcześniej pracę plastyczną będącą ilustracją
do książki A.A. Milne "Kubuś Puchatek", a drugi czytał wylosowany fragment pierwszego rozdziału tej samej książki. W ocenie prac jurorom pomagali mali przedstawiciele jarocińskich przedszkoli.

10 maja 2006
×